Thứ năm, 23/05/2024, 04:48
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 11

Lịch làm việc tuần 11

Số kí hiệu LLV0112021
Ngày ban hành 13/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

​ 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 11 (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)
THỨ HAI ngày 15/3/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh
- Địa điểm: phòng họp A – UBND tỉnh
2/ 7h30 Phó Bí thư Đảng ủy: Trần Thế Anh, Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đảng bộ Khối lần thứ VII (cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan  và Doanh nghiệp
- Cùng dự: Bí thư Đoàn cơ sở Trần Tấn Tâm
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ BA ngày 16/3/2021:
Sáng:  
  1/ 7h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự trao đổi đầu giờ cùng Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi.
- Địa điểm: Tầng trệt Trụ sở Tỉnh ủy.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì:
(1) 8h00 Họp Ban Tổ chức địa phương giải Bóng đá Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia năm 2021 (giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các thành viên liên quan).
- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh
- Cùng dự: Các thành viên Ban Tổ chức địa phương Giải Bóng đá Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia năm 2021.
(2) 9h00 Nghe Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh báo cáo chương trình tổ chức Lễ Khánh thành khán đài A – Sân vận động tỉnh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh
- Cùng dự: Lãnh đạo phòng Quản lý; lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Họp bàn thống nhất Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ hội Dua Tpeng (Phá bàu) của người Khmer xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Lộc Ninh
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
THỨ TƯ ngày 17/3/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 6h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
- Cùng viếng: Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, lãnh đạo các phòng, Ban Huấn luyện; cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Bình Phước.
3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ xuất quân Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh tham dự giải Bóng đá Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia năm 2021
- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh
- Cùng dự: Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, lãnh đạo các phòng, Ban Huấn luyện; cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Bình Phước.
4/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 (tài liệu được tăng tải ở họp không giấy https://ecabinet.vn)
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh
5/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì buổi thảo luận với Công ty Đầu tư thương mại và Du lịch Bình Phước Sài Gòn (Công ty BPSG Holdings) phương án chiến lược đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tỉnh Bình Phước
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Cùng làm việc: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
6/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy Quyền lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa tham gia đoàn khảo sát thực địa khu vực xin bổ sung quy hoạch (Đúng 7h30 tập trung tại Sở Xây dựng đúng giờ để cùng đi đến địa điểm khảo)
- Địa điểm: Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối Thi đua số 6
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng thuộc Sở, Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, chuyên viên Cao Thế Hải.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác phi Chính phủ nước ngoài năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.
 
THỨ NĂM ngày 18/3/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 8h00 Chủ trì nghe phòng Quản lý văn hóa, Bảo tàng tỉnh nêu phương án “Tham mưu UBND tỉnh giao việc quản lý Di tích địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô về cho địa phương huyện Hớn Quản bảo vệ và chăm sóc” (Giao phòng Quản lý văn hóa phối hợp Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; lãnh phòng Quản lý Văn hóa, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
(2) 9h00 Chủ trì
nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đặt bia đá tại điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hunsen (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở
-  Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; lãnh phòng Quản lý Văn hóa, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy Quyền lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa dự Lễ công bố xã Lộc Thiện đạt chuẩn nông thôn mới.
- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Lộc Thiện.
4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy Quyền lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa tham gia đoàn khảo sát thực địa khu vực xin bổ sung quy hoạch (đúng 7h30 tập trung tại Sở Xây dựng đúng giờ để cùng đi đến địa điểm khảo)
- Địa điểm: Xã Minh Đức, huyện Hớn Quản.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp nghe phòng Quản lý du lịch thông qua kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin du lịch và Ứng dụng Du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Bình Phước (phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch; chuyên viên Trần Văn Luân
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh
THỨ SÁU ngày 19/3/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh (Văn phòng, Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh
- Thành phần: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Phó Trưởng phòng Quản văn hóa Lò Văn Dinh; Ban Giám đốc, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh, chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy Quyền lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa dự Lễ công bố xã Lộc An đạt chuẩn nông thôn mới.
- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Lộc An
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong việc tổ chức nghiệm thu bộ Đàn đá, bộ Cồng chiêng tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sók Bom Bo.
- Địa điểm: Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sók Bom Bo.
- Thành phần: Lãnh đạo phòng Quản lý văn hoá; Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
THỨ BẢY ngày 20/3/2021:
Sáng:  
  1/ 6h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đón tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định Nông thôn mới Trung ương thẩm định thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
- Địa điểm: Trên địa bàn thị xã Bình Long (thời gian, địa điểm cụ thể thực hiện theo Kế hoạch 89/KH-UBND tỉnh ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Bình Phước)
CHỦ NHẬT ngày 21/3/2021:
Sáng:  
  1/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày giải phòng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2021)
- Địa điểm: Thị xa Bình Long
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, Phó phòng Quản lý văn hóa; lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
Chiều:  
  1/ 16h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ Khánh thành khái đài A sân vận động tỉnh
- Địa điểm: Sân vân động tỉnh.
- Thành phần: Ban giám đốc sở, toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên, ca sĩ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2/ 17h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự khán xem trận đấu Giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2021 giữa CLB Bóng đá Bình Phước gặp CLB Quảng Nam.

- Địa điểm: Sân vân động tỉnh.
- Thành phần: Ban giám đốc sở, toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên, ca sĩ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  - 14h00 ngày 17/03/2021 toàn thể công chức, viên chức, người lao động Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay8,203
  • Tháng hiện tại376,846
  • Tổng lượt truy cập8,791,781

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây