Thứ năm, 18/04/2024, 04:56
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 11/2024

Lịch làm việc tuần 11/2024

Số kí hiệu LLV 11/2024
Ngày ban hành 09/03/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 11 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

 
THỨ HAI ngày 11/3/2024:  
Sáng:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 09h00 Chủ trì họp hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
(2) 10h00 Làm việc với các đơn vị: Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong các đơn vị.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng; Giám đốc Thư viện Vũ Ngọc Bích; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 10h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì làm việc với Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Dương (Giao phòng QLDL tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Tiểu ban An ninh trật tự, Tiểu ban Hậu cần “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự tổng duyệt chương trình “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
 
THỨ BA ngày 12/3/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia các hoạt động tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghệ, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EUROCHAM tỉnh Bình Phước năm 2024 theo Kế hoạch của tiểu ban Hậu cần.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp mặt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh với già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp bàn thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ, thể thao người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ VII năm  2024.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Trưởng Đoàn CMNDT tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
5/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Văn phòng dự trực tuyến Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 13h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghệ, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EUROCHAM tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Lầu 8 Trường Chính trị tỉnh
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 13/3/2024:  
Sáng:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024; tập huấn nghiệp vụ thanh tra và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 do Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (đến hết ngày 15/3/2024).
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Ninh Kiều Riverside, số 02, Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Cùng dự:  Phó Chánh thanh tra Nguyễn Cao Lương; Thanh tra viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc với lãnh đạo phòng QLVH về xử lý những tồn tại liên quan đến Tờ trình chỉnh lý hồ sơ khoa học di tích quốc gia “Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng - xã Phú Riềng chống thực dân Pháp ngày 25/10/1933”.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo phòng QLVH, Chuyên viên Lê Văn Năm.
 
Chiều:  
  1/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng đoàn của Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra vông tác chuẩn bị Lễ khởi công dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung”.
- Địa điểm: Tại điểm lẻ Trường Tiểu học Tân Thành (gần nhà Văn hóa ấp 7, xã Tân Thành), thành phố Đồng Xoài.
 
THỨ NĂM ngày 14/3/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 08/2024; nội dung: (iii) Xin chủ trương Bộ dữ liệu tranh, ảnh làm quà tặng tỉnh Bình Phước (giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc với UBND huyện Phú Riềng.

- Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
- Thành phần: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng, Chuyên viên Lê Văn Năm
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 13h30 Dự tiếp Tổ chức KFHI/Hàn Quốc và Công ty Samsung Việt Nam đến chào xã giao.
- Địa điểm: Tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
 (2) 14h00 Dự Lễ Khởi công Dự án “Ngôi trường hy vọng Samsung”.
 - Địa điểm: Tại điểm lẻ Trường Tiểu học Tân Thành (gần nhà Văn hóa ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài).
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 15/3/2024:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất môn đăng cai tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ 18h00 Ban Giám đốc Sở dự tiệc chiêu đãi Giải Vô địch Bóng chuyền nữ quốc gia năm 2024.
- Địa điểm: Tại Trung tâm HL&TD TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo các phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Công chức Phòng QLTDTT; Lực lượng tình nguyện viên.
 
THỨ BẢY ngày 16/3/2024:  
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Vòng 1 Giải Vô địch Bóng chuyền nữ quốc gia năm 2024.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở.
 
CHỦ NHẬT ngày 17/3/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ hội phá bàu (Dua Tpeng của người Khmer xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.
- Địa điểm: Bàu K Poch, ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng QLVH.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 727 | lượt tải:141

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 918 | lượt tải:170

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 558 | lượt tải:86

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1621 | lượt tải:211

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1583 | lượt tải:206
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay10,306
  • Tháng hiện tại225,178
  • Tổng lượt truy cập8,228,319

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây