Thứ tư, 29/05/2024, 02:02
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 12

Lịch làm việc tuần 12

Số kí hiệu LLV122021
Ngày ban hành 20/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 12 (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021
THỨ HAI ngày 22/3/2021:
Sáng:  
  1/ 9h00 Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung dự họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2021)
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
- Cùng đi: Trưởng phòng: Phòng Thanh tra, phòng Quản lý văn hóa, phòng Quản lý du lịch; Phó trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ (8h30 có mặt tai Hội trường UBND thị xã Bình Long để đón tiếp đại biểu)
2/ 9h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký kết thi đua Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2021
- Địa điểm: Khách sạn Sunrise, số 81 Đường Hoàng Lê Kha, phường III, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây N
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, chuyên viên: Đinh Quốc Thy, Cao Thế Hải
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dLễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  thành phố Đồng Xoài   
2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; các đoàn tham dự
THỨ BA ngày 23/3/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì Họp Chi bộ Văn phòng định kỳ tháng 3.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Tất cả đảng viên chi bộ văn phòng Sở
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung:
(1) 8h00 dự họp thống nhất Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ hội Miếu Bá Rá (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
(2) 9h00 dự họp thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ - ngụy tại Cầu Đăk Lung (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa, đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
3/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương cùng đi khảo sát thống nhất vị trí lắp đặt trạm BTS phát sóng 5G tại khu vực Quảng trường tỉnh.
- Địa điểm: Khu vực Quảng trưởng tỉnh
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì nghe Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ thiết kết phương án xây dựng các điểm lịch sử trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh; chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ ngày 24/3/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp và làm việc với Viện sáng kiến Việt Nam về việc Lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc nghe báo cáo tình hình hoạt động Quý I và phương hướng nhiệm vụ 9 còn lại của năm.
- Địa điểm: Phòng họp Đoàn Ca múa nhạc dân tộc.
- Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa, Toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Đoàn Ca múa nhạc dân tộc.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề (tài liệu cuộc họp trên phần mềm họp không giấy http://ecabinet.vn)
- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
4/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự và báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đặt bia đá tại điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hunsen.
- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hồ Tiến Duật.
THỨ NĂM ngày 25/3/2021:
Sáng:  
  1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên HĐ.GDQP&AN dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường B – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2/ 8h30 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Chi ủy
3/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học - công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025
- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở
5/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng đi kiểm tra các phòng thuộc Sở về công tác mở hồ sơ hiện hành, theo Quyết định số 400/QĐ-SVHTTDL ngày 26/02/2021 về ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2021 (các phòng phối hợp thực hiện).
- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cùng đi: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Văn thư Nguyễn Thị Kim Quý.
6/ 9h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân tiếp và làm việc với Cục Văn hóa cơ sở về đăng cai phối hợp tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì nghe báo cáo về việc điều chỉnh Bản đồ khoanh vùng Khu vực bảo vệ di tích núi Bà Rá ban hành kèm Quyết định số 1568.QĐ/BT ngày 20/4/1995 của Bộ Văn hóa-Thông tin (phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
- Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
THỨ SÁU ngày 26/3/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì nghe Báo cáo kế hoạch, chương trình Tham gia Liên hoan Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2021 (Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Ban lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh
2/ 7h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ phát động tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2021-2030. 
- Địa điểm: Sân chào cờ Công an tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở
Chiều:  
 
1/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 13h30 Chủ trì họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ (Văn phòng chuẩn bị nội dung)

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
(2) 14h00 Chủ trì họp cán bộ chủ chốt (Văn phòng chuẩn bị nội dung)
- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Trưởng, Phó các phòn thuộc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở
2/ 14h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý I năm 2021 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Cùng dự: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn cơ sở.
THỨ BẢY ngày 27/3/2021:
  1/ 8h00 Bí thư Đảng ủy  - Giám đốc Sở Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tỉnh (cả ngày, buổi sáng từ 8h00 – 11h30, buổi chiều từ 14h00 – 17h00).
- Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân - Cùng dự: Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh, các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung.
2/ 8h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (cả ngày, buổi sáng từ 8h00 – 11h30, buổi chiều từ 14h00 – 17h00).
- Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh
- Cùng dự:  Tất cả Đảng ủy viên Đảng bộ cơ sở (trừ Ban Giám đốc Sở), Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở.
CHỦ NHẬT ngày 28/3/2021:
Sáng:  
  1/ 6h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2021
- Địa điểm: Quảng trường 23 tháng 3
- Cùng dự: Phó Giám đốc; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; toàn thể công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; Huấn luyện viên; Diễn viên; Vận động viên cùng dự và tham gia chạy hưởng ứng (giao lãnh đạo các đơn vị theo dõi và báo cáo số lượng).
2/ 8h00 Bí thư Đảng ủy  - Giám đốc Sở Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tỉnh (cả ngày, buổi sáng từ 8h00 – 11h30, buổi chiều từ 14h00 – 17h00).
- Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân - Cùng dự: Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh, các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung.
3/ 8h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (cả ngày, buổi sáng từ 8h00 – 11h30, buổi chiều từ 14h00 – 17h00).
- Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh
- Cùng dự:  Tất cả Đảng ủy viên Đảng bộ cơ sở (trừ Ban Giám đốc Sở), Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở.
  Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay5,902
  • Tháng hiện tại482,965
  • Tổng lượt truy cập8,897,900

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây