Thứ năm, 23/05/2024, 05:36
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 13/2022

Lịch làm việc tuần 13/2022

Số kí hiệu LLV13/2022
Ngày ban hành 24/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 13 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)
 
 
CHỦ NHẬT ngày 27/3/2022:  
Sáng:    
  1/ 06h30 Giám đốc Trần Văn Chung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ Khai mạc Liên hoan các Nhóm nhảy và Khiêu vũ tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật.
 
Chiều:  
  1/ 15h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan các Nhóm nhảy và Khiêu vũ tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2022.
- Địa điểm: Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh (Số 026, đường Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Phạm Văn Tuân.
 
THỨ HAI ngày 28/3/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 29/3/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tập huấn và hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập KVPT huyện Bù Gia Mập năm 2022 (cả ngày).
 - Địa điểm: Hội trường C, UBND huyện Bù Gia Mập.
3/  Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 07h30 Dự bàn giao mốc thuộc diện tích, điều chỉnh Giấy CNQSDĐ khu rừng đặc dụng núi Bà Rá, để tham mưu giao về cho địa phương quản lý và xem xét cấp Giấy CNQSDĐ cho nhân dân.
- Địa điểm: Tại Khu đất khu rừng đặc dụng núi Bà Rá.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai.
(2) 09h00 Làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đi quay các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Tại núi Bà Rá.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh
đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT thị xã Bình Long (Giao Phòng Quản lý TDTT  chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
- Cùng đi: Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ ngày 30/3/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Lộc Ninh.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 08h00 Làm việc với VNPT Bình Phước trao đổi về địa điểm tổ chức và đường truyền trực tuyến đến các điểm cầu tham dự Hội thảo về phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Tại VNPT Bình Phước.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn; Chuyên viên: Nguyễn Sơn Hà, Trần Văn Luân.
(2) 10h00 Dự họp Tổ tham mưu, phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (Tổ 1), nội dung: (i) Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả phân tích, đánh giá các hệ thống: An toàn thông tin, hệ thống y tế, hệ thống giáo dục, hệ thống du lịch, hệ thống lắng nghe mạng xã hội; (ii) Thảo luận thống nhất nội dung, các số liệu cần thiết hiển thị trên IOC tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp bàn phương án tổ chức Hội thi Văn hóa - Thể thao người khuyết tật tỉnh Bình Phước năm 2022 (Giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh; Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi  và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước (giao Phòng Quản lý TDTT mời).
- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Đề án 03, Kế hoạch 64 của Tỉnh ủy.

- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
THỨ NĂM ngày 31/3/2022:  
Sáng:    
  1/ 07h45 Giám đốc Trần Văn Chung dự Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơ mi, thắt caravate).
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Chính trị tỉnh.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT huyện Đồng Phú (Giao Phòng Quản lý TDTT  chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú.
- Cùng đi: Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải Bida Đại hội TDTT tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: PTP QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Phan Vũ Phương, Tổ trọng tài và các đoàn tham dự.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tham gia Đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị đón Đoàn công tác Trung ương về dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Lộc Ninh.
- Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh (tập trung lúc 14h00).
 
THỨ SÁU ngày 01/4/2022  
Sáng:    
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, lần 2 (Giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng QLDL.
2/ 07h45 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Khai mạc giải bida Đại hội TDTT tỉnh.
- Địa điểm: Câu lạc bộ Bida Vũ Sài Gòn - Số 38 Hoàng Hoa Thám, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Cùng dự: Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Vũ Đình Tứ.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự buổi báo cáo chính thức Chương trình Nghệ thuật phục phụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972 - 07/4/2022) và đón nhận Huân Chương độc lập hạng nhì (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huyện ủy - UBND huyện Lộc Ninh; Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước (Giao Đoàn Ca múa nhạc liên hệ các thành phần mời dự sau khi Sở ban hành thư mời).
- Cùng dự: Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 15h30 Các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 8/2022. Nội dung:
(1)  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh thông qua: Kế hoạch Đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
(2) Phó Giám đốc Trần Thế Anh thông qua Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Chương trình Nghệ thuật các ca khúc cách mạng với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.
- Địa điểm: Tại Công viên văn hóa huyện Lộc Ninh (Quốc lộ 13).
 
CHỦ NHẬT ngày 03/4/2022  
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Lộc Ninh; Khai mạc Trưng bày và Khai trương vườn hoa.
Địa điểm: Tại Vườn hoa Chiến thắng - Khu đô thị Diamond City (đường Nguyễn Tất Thành - đối diện Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh).

Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở bố trí cán bộ, công chức, viên chức: 50% làm việc tại trụ sở; 50% làm việc online tại nhà và thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1750 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập119
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm118
  • Hôm nay8,969
  • Tháng hiện tại377,612
  • Tổng lượt truy cập8,792,547

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây