Thứ tư, 29/05/2024, 01:08
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 14

Lịch làm việc tuần 14

Số kí hiệu LLV142021
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)
THỨ HAI ngày 05/4/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) Chủ trì trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
 (2) Chủ trì họp cơ quan đầu tháng 4 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự và chỉ đạo tập huấn công tác quản lý, khai thác cho Ban Biên tập Cổng du lịch thông minh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Ban Biên tập theo Quyết định số 473/QĐ-SVHTTDL ngày 05/3/2020 gồm: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Trần Văn Luân; lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
THỨ BA ngày 06/4/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Họp chuyên đề giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp C – Hội đồng nhân dân tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Cùng dự:  Các Phó Giám đốc Sở; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 603/QĐ-SVHTTDL ngày 16/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, ca sỹ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
3/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì nghe công bố Quyết định thanh tra hành chính Phòng Quản lý Du lịch
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Chánh Thanh tra Chu Văn phong; Đoàn Thanh tra theo quyết định số 698/QĐ-SVHTTDL ngày 25/3/2011; lãnh đạo, công chức phòng Quản lý du lịch.
THỨ TƯ ngày 07/4/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 9h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với UBND huyện Hớn Quản về việc tham mưu UBND tỉnh giao việc quản lý di tích Địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô về cho địa phương (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Tại UBND huyện Hớn Quản
- Thành phần:  Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, phòng Quản lý văn hoá, Bảo tàng tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 15h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung dự Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Cùng dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 603/QĐ-SVHTTDL ngày 16/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, ca sỹ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THỨ NĂM ngày 08/4/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 08h00 Chủ trì làm việc với Tiến sĩ Huỳnh Thế Du - Trưởng nhóm Quy hoạch phát triển tỉnh Bình Phước về việc quy hoạch và định hướng phát triển Du lịch Bình Phước.
(2) 09h30 Chủ trì thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ Phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước; dự thảo báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLDL
Chiều:  
  Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU ngày 9/4/2021:
Sáng:  
  1/ 07h15 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ khai mạc và dự khán xem các trận đấu Giải Bóng chuyền, Bóng bàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.
- Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, người lao động thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng, nhiệm vụ qQuý II năm 2021.

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị phổ biến pháp luật Nghị định 114/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
- Địa điểm: Khách sạn Majestic Sài Gòn – 01 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần:  Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương, chuyên viên Nguyễn Thị Diệu.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung:
(1) 
06h30 tiếp và cùng đi khảo sát với đoàn công tác của Quân khu 7 về tiến độ  làm đường và đặt bia đá tại X16
(tập trung tại Sở vào lúc 5h00 để cùng đi).
- Địa điểm: Tập Trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh để cùng tiếp và đi khảo sát.
- Thành phần:  Đại điện lãnh đạo: phòng Quản lý văn hóa, Bảo tàng tỉnh.
(2)  10h00 Dự và báo cáo tiến độ làm đường và đặt bia đá tại X16 (phòng Quản lý văn hóa, Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
- Thành phần:  Đại điện lãnh đạo: phòng Quản lý văn hóa, Bảo tàng tỉnh.
Chiều:  
  1/14h00 Ban Giám đốc dự khán xem các trận đấu Giải Bóng chuyền, Bóng bàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.
2/ 17h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ bế mạc Giải Bóng chuyền, Bóng bàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
- Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh
- Thành phần:  Ban Giám đốc Sở; Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, người lao động thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THỨ BẢY ngày 10/4/2021:
  Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán xem trận thi đấu bóng đá Hạng nhất Quốc gia giữa CLB Bóng đá Bình Phước gặp CLB Bóng đá An Giang và khảo sát nhà thi đấu tỉnh Kiên Giang (từ ngày 10 - 12/4/2021).
- Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang.
- Cùng dự và đi khảo sát:  Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao.
CHỦ NHẬT ngày 11/4/2021:
Sáng:  
  1/ 10h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ bế mạc và trao giải “Sân chơi tìm tài năng” Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Cùng dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 604/QĐ-SVHTTDL ngày 16/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, ca sỹ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:18

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 882 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1076 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay5,406
  • Tháng hiện tại482,469
  • Tổng lượt truy cập8,897,404

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây