Thứ ba, 18/06/2024, 15:48
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 14/2023

Lịch làm việc tuần 14/2023

Số kí hiệu LLV 14/2023
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 14 (từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 03/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sơ kết tình hình quý I/2023 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Cả ngày, sáng từ 08h00, chiều từ 14h00).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai giảng lớp truyền dạy kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’Tiêng.
- Địa điểm: Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật, Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng; Chuyên viên: Nguyễn Thị Dịu, Lê Văn Năm, Trương Thị Mỹ Huệ.
3/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 14h00 Chủ trì họp Ban Giám đốc triển khai một số nội dung nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở.
(2) 15h00 Chủ trì họp trao Quyết định điều động đối với viên chức lãnh đạo thuộc Sở (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung; Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị Hội trường).
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa tỉnh, bà Kiều Thanh Giang, ông Nguyễn Lai.
(3) 15h30 Chủ trì họp trao Quyết định điều động đối với viên chức lãnh đạo thuộc Sở (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị Hội trường).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa, Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh, bà Kiều Thanh Giang, ông Nguyễn Lai.
2/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật tập huấn lớp truyền dạy kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’Tiêng (từ ngày 03/4 đến ngày 05/4/2023).
- Địa điểm: Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng.
 
THỨ BA ngày 04/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ công bố quyết định kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Ban Tổ chức và các trưởng đoàn tham gia Liên hoan Nghệ Thuật quần chúng lần thứ XIV năm 2023 (Giao Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Thành viên BTC theo Quyết định số 523/QĐ-SVHTTDL ngày 28/2/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp bàn thống nhất một số nội dung về việc đầu tư xây dựng trạm biến áp cấp điện cho dự án Xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.
- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2023; trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2/2022 và phát động cuộc thi lần thứ 3/2023.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
5/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
6/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn đi thẩm định Điểm du lịch Suối đá Năm Thường và Điểm du lịch Sơn Long Field (Giao phòng QLDL mời các đơn vị và cá nhân có liên quan).
- Địa điểm: Thị xã Phước Long.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai và Chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan đầu tháng 04/2023 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở.
 
THỨ ngày 05/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị tổng kết công tác QPĐP, xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2022; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 của UBND huyện Hớn Quản.
- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp triển khai công tác tổ chức các trận đấu Giải Bóng đá Cúp quốc gia và Hạng nhất quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, Thành viên BTC giải theo Quyết định số 704/QĐ-SVHTTDL ngày 15/3/2023 của SVHTTDL (Giao Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh mời các đơn vị liên quan dự họp: Công an tỉnh, Sở Y Tế, Đài PTTH&BBP).
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Thành viên BCĐ dự họp Ban Chỉ đạo lập hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyền Thế giới lấy VQG Bù Gia Mập làm vùng lõi.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp Phòng Quản lý du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
THỨ NĂM ngày 06/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì làm việc với VNPT Bình Phước và Công ty Quang Khôi về việc thanh lý hợp đồng Cổng du lịch thông minh (giao phòng QLDL mời tổ chức và cá nhân có liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Quản lý du lịch; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Chuyên viên Trần Văn Luân.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban lĩnh vực thể dục thể thao tháng 4/2023.

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLTDTT; Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19, năm 2023
(1) 17h00 Chương trình giao lưu gặp gỡ các tỉnh, thành tại Khách sạn Central Palace
- Địa điểm: Số 39-39A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
(2) 19h00 Dự Lễ Khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố HCM lần thứ 19 năm 2023.
- Địa điểm: Công viên 23/9 (Thành phố Hồ Chí Minh).
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023.

- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 07/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023 (mở rộng) (Cả ngày).
- Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Chánh Thanh Tra  Ngô Hùng Vĩ, Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên,  PTP Hành chính Trung tâm HL&TĐTDTT  Phan Văn Hào; HLV trưởng môn Taekwondo Ngô Văn Niếu.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đón và hướng dẫn Đoàn công tác do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Ủy viên BCHTW đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn tham quan, dâng hương Khu di tích lịch sử BCH miền Tà Thiết (Giao Phòng Quản lý văn hóa liên hệ và thông báo cụ thể).
 
 
  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)
 

Chu Văn Phong
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:35

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 956 | lượt tải:193

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1170 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 775 | lượt tải:113

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1840 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay8,665
  • Tháng hiện tại186,305
  • Tổng lượt truy cập9,113,666

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây