Thứ bảy, 22/06/2024, 18:49
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 15

Lịch làm việc tuần 15

Số kí hiệu LLV152021
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 15 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)
THỨ HAI ngày 12/4/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Toàn thể công chức khối Văn phòng sở.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân (Thành viên tổ giúp việc BCĐ 167) dự họp đóng góp ý kiến đối với việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh quản lý, sử dụng làm cơ sở báo cáo Ban chỉ đạo 167 xem xét.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ hội Miếu Bá Rá và Lễ Công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Nơi Ghi dấu tội ác của Mỹ - ngụy tại Cầu Đăk Lung.
- Địa điểm: Phường Sơn Giang, phường Thác Mơ thị xã Phước Long
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý văn hóa, Bảo tàng tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Hội nghị trực tuyến về tập huấn hướng dẫn thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Văn Núi.
THỨ BA ngày 13/4/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung:
(1) 7h30 Dự Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ hội Miếu Bá Rá
- Địa điểm: Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý văn hóa, Quản lý du lịch.
(2) 9h30 Dự Lễ Công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Nơi Ghi dấu tội ác của Mỹ - ngụy tại Cầu Đăk Lung.
- Địa điểm: Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý văn hóa, Quản lý du lịch.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh Họp bàn với UBND thành phố Đồng Xoài về tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Dương Thị Thanh Vị;
4/ 8h00 Đảng viên giữa chức vụ trưởng, phó (hoặc tương đương) thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII (theo Thông báo triệu tập số 252-TB/ĐU ngày 08/4/2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:  
  1/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2021, nội dung: (1) Giải quyết kinh phí thu hồi đất giao sai chủ trương; giải quyết kinh phí đầu tư trồng cao su Quỹ ASXH của Công ty TNHH MTV Cao su  Bình Phước; (2) Kiến nghị, đề xuất các ngành.
- Địa điểm: : Tại phòng họp C -  Tỉnh ủy.
2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ  sở.
4/ 14h00 Đảng viên giữa chức vụ trưởng, phó (hoặc tương đương) thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII (theo Thông báo triệu tập số 252-TB/ĐU ngày 08/4/2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Địa điểm: Hội trường tỉnh.
THỨ TƯ ngày 14/4/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở
- Địa điểm: Phòng họp Sở

- Thành phần: Các Phó Giám Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng: Quản lý văn hóa, Quản lý TDTT, Quản lý du lịch.
2/ 8h00 Đảng viên giữa chức vụ trưởng, phó (tương đương) thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII (theo Thông báo triệu tập số 252-TB/ĐU ngày 08/4/2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn Giải vô địch Cờ tướng các CLB tỉnh Bình Phước năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Chuyên viên Phan Vũ Phương, Bộ môn Cờ tướng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, đại diện các đoàn tham dự giải.
THỨ NĂM ngày 15/4/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp:
(1) 08h30 Thông qua dự thảo kế hoạch, thể lệ tổ chức Ngày hội gia đình các tỉnh Đông nam bộ lần thứ XI năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; đại diện lãnh đạo Trung tâm văn hóa tỉnh; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh. (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
(2) 10h00 Thông qua đề án tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; đại diện lãnh đạo: Trung tâm văn hóa tỉnh, Thư viện tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Bảo tàng tỉnh (phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai mạc Giải Vô địch Cờ tướng các CLB tỉnh Bình Phước năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, công chức Phòng Quản lý TDTT, Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải
3/ 8h30 
Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý du lịch dự Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại tỉnh Bình Phước (Cả ngày).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất thể dục thể thao và nghe địa phương báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao điểm (cấp huyện).
- Địa điểm: Tại UBND huyện Đồng Phú.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý TDTTHuỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
THỨ SÁU ngày 16/4/2021:
Sáng:  
  1/ 07h15 Giám đốc Trần Văn Chung dự kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (trang phục Comple hoặc quần tay, áo sơ mi, thắt cravate).
- Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất thể dục thể thao và nghe địa phương báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao điểm (cấp huyện).

- Địa điểm: Tại UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý TDTTHuỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự 
Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Chi nhánh Viễn thông Viettel Bình Phước.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 17h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự khán xem trận đấu Giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2021 giữa CLB Bóng đá Bình Phước gặp CLB Đắk Lắk.
- Địa điểm: Sân vân động tỉnh.
- Cùng dự: Ban giám đốc sở, toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT kiểm tra danh sách số lượng công chức, viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên tham dự)
THỨ  BẢY ngày 17/4/2021:
Chiều:  
  1/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ bế mạc Giải Vô địch Cờ tướng các CLB tỉnh Bình Phước năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, công chức Phòng Quản lý TDTT, Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải
CHỦ NHẬT ngày 18/4/2021:
Chiều:  
  1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Khai mạc Liên hoan Văn hóa - Thể thao các Dân tộc thiểu số thị xã Bình Long lần thứ VI, năm 2021.
- Địa điểm: Khuông viên phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bình Long
Chiều:  
  1/ 16h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Bế mạc Liên hoan Văn hóa - Thể thao các Dân tộc thiểu số thị xã Bình Long lần thứ VI, năm 2021.
- Địa điểm: Khuông viên phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bình Long
  Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,485
  • Tổng lượt truy cập9,157,846

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây