Thứ năm, 23/05/2024, 04:34
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 16/2022

Lịch làm việc tuần 16/2022

Số kí hiệu LLV16/2022
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 16 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
 
THỨ HAI ngày 18/4/2022:
Sáng:
1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tai trụ Sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Đảng ủy viên tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy viên và Ủy viên UBKT cấp cơ sở (từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 21/4/2022).
- Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên: Hồ Tiến Duật, Đỗ Thị Vân, Tô Văn Hoàng, Vũ Đình Tứ, Trần Tấn Tâm; Các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Vũ Ngọc Bích, Nguyễn Lai.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 09h00 Dự tiếp nhận, bàn giao bản sắc phong Đình thần Tân Phước Khánh - tư liệu về nguồn gốc Đình Tân Khai nhân dịp Lễ Kỳ Yên.
- Địa điểm: Đình thần Tân Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
(2) 10h30 Dự Lễ Kỳ Yên Đình thần Tân Khai năm 2022.
- Địa điểm: Đình thần Tân Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI (Giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo phòng QLTDTT; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý văn hóa, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
THỨ BA ngày 19/4/2022:
Sáng:  
  1/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022, cơ quan Thường trực BCN 339 thông qua: (1) Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hoá, thể thao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; (2) Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung - Phó Chủ nhiệm BCN 342
(1) 14h00 Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022, nghe cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Dự thảo Kế hoạch Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác: Chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; hệ thống loa thông minh giai đoạn 2021 - 2025.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
(2) 15h30 Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022 nghe Chủ nhiệm, cơ quan Thường trực các Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ báo cáo tiến độ triển khai xây dựng, ban hành thực hiện các nhiệm vụ; những nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc diễu hành xe tuyên truyền tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần XIII.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Tối:  
  1/ 19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần XIII.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 516/QĐ-SVHTTDL ngày 04/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THỨ ngày 20/4/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe phòng Quản lý du lịch báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại Hội thảo đối với Đề án “Phát triển du lịch Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025”, định hướng đến năm 2030 (Giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
3/ 09h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh và họp tại phòng họp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT chuẩn bị phòng họp).
- Địa điểm: Tại công trình xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng đi: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Bế mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần XIII.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 516/QĐ-SVHTTDL ngày 04/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THỨ NĂM ngày 21/4/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ công bố Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
- Địa điểm: Tại Hội trường Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Các phòng thuộc Sở; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU ngày 22/4/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 4 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung); Thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025 (Giao Chi bộ Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên phụ trách công tác Đảng vụ Chi bộ Bảo tàng tỉnh.
2/ 05h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia, đồng hành Caravan Famtrip 2022, hành trình “Về miền quốc bảo” sâm Ngọc Linh Kon Tum (Từ ngày 22/4/2022 đến ngày 26/4/2022).
- Địa điểm: Tập trung tại ngã 6, TP. Thủ Dầu Một (công viên trước chùa bà Bình Dương).
3/ 10h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe Bảo tàng tỉnh báo cáo kết quả khai quật khảo cổ di tích Thành đất hình tròn Tân Hưng 3 và kết quả nghiên cứu về di tích Thành đất hình tròn trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật.
4/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn dự họp thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Ban quản lý RPH Bù Đốp.
- Địa điểm: Văn phòng Chi cục Kiểm lâm (Địa chỉ: Số 673 đường Phú Riềng Đỏ - P. Tân Bình - TP. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước)
Chiều:  
  1/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Tỉnh ủy tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay8,110
  • Tháng hiện tại376,753
  • Tổng lượt truy cập8,791,688

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây