Thứ năm, 13/06/2024, 02:43
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 16/2023

Lịch làm việc tuần 16/2023

Số kí hiệu LLV 16/2023
Ngày ban hành 15/04/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 16 (từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

 
THỨ HAI ngày 17/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
   1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiêm thứ 13/2023, nội dung: Tiếp thu, chỉnh sửa quy hoạch tỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình phục dựng Lễ hội Mừng lúa mới của người S'tiêng tỉnh Bình Phước.
 - Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sóc Bom Bo.
- Thành phần: Thành viên Ban Chủ nhiệm theo Quyết định số 462/QĐ-SVHTTDL ngày 22/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 18/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Địa điểm: Khách sạn Becamex thành phố mới, B2, đường Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3/  Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 08h00 Dự họp chuyên môn Giải Bóng đá Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Liên Đoàn lao động tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
(2) 10h00 Dự họp Ban Tổ chức Giải Bóng đá Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Liên Đoàn lao động tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi khảo sát tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Phòng QLDL mời các thành phần liên quan; Cả ngày).
- Địa điểm: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 18h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tiếp Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH-13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
 
THỨ ngày 19/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 06h30 Dự tiếp Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH-13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
(2) 08h00 Dự buổi làm việc của Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội với UBND tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
(3) 12h30 Dự tiếp Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội.
- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự trực tuyến Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi khảo sát tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Phòng QLDL mời các thành phần liên quan; Cả ngày).
- Địa điểm: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp nghe phòng QLVH báo cáo: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Văn hoá tỉnh Bình Phước, năm 2023 và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội tỉnh Bình Phước (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương và Chuyên viên phụ trách tham mưu.
 
THỨ NĂM ngày 20/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự buổi Làm việc với Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn TH về quy hoạch, pháp lý và hiện trạng các khu đất giới thiệu khảo sát, đề xuất nghiên cứu đầu tư.
- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai đi khảo sát tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Phòng QLDL mời các thành phần liên quan; Cả ngày).
- Địa điểm: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Cùng đi: Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
5/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng dự Lễ dâng hương tưởng niệm 27 năm ngày mất cố Thượng tướng Trần Văn Trà (20/4/1996 - 20/4/2023).
- Địa điểm: Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.
6/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Thư viện Vũ Ngọc Bích dự Hội thi trưng bày và thuyết trình sách nhân kỷ niệm Ngày sách (21/4) và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.
- Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bình Long.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 14h00  Dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Văn hoá tỉnh Bình Phước, năm 2023 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự:  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
(2) 15h00 Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội tỉnh Bình Phước (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT&TKCN năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 14h00  Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự phát biểu khai mạc tại Hội nghị tổ chức triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; quy định xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (01 người/đơn vị); Đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh (Giao Thanh tra Sở mời).
 
THỨ SÁU ngày 21/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 08h00 Dự sát hạch, lựa chọn cán bộ đối tượng II tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
(2) 10h00 Thành viên BCĐ dự họp Ban Chỉ đạo lập hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển Thế giới lấy VQG Bù Gia Mập làm vùng lõi.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 06h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Công viên Trung tâm Hành chính thị xã Chơn Thành.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Lễ Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Rá.
- Địa điểm: Cơ sở thờ tự Miếu Bà Rá, khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Văn Năm.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai đi khảo sát tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Phòng QLDL mời các thành phần liên quan; Cả ngày).
- Địa điểm: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Cùng đi: Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BẢY ngày 22/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Khai mạc Giải Bóng đá Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo và công chức Phòng Quản lý TDTT, BGĐ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
 
CHỦ NHẬT ngày 23/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Đại lễ Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư tôn Đức Ni Tiền Bối Hữu Công Phật giáo Việt Nam.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh

* 15h00 ngày 21/4/2023, toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở dọn vệ sinh cơ quan.

 
 
  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 114 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 938 | lượt tải:186

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1141 | lượt tải:204

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 759 | lượt tải:111

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1821 | lượt tải:251
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay5,207
  • Tháng hiện tại134,209
  • Tổng lượt truy cập9,061,570

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây