Thứ ba, 18/06/2024, 15:32
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 17/2023

Lịch làm việc tuần 17/2023

Số kí hiệu LLV 17/2023
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 17 (từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)

 
THỨ HAI ngày 24/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Đồng (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Đại diện lãnh đạo phòng QLVH; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đại diện BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên; Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Thị Kim Kha; Viên chức: Lê Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Mi.
2/ 07h45 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai dự họp các nội dung liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Xây dựng.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 14h00 Dự buổi kiểm tra của Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
(2) 16h00 Dự Lễ bế mạc Giải Bóng đá công nhân, viên chức, lao động tỉnh BP năm 2023.
- Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TD TDTT tỉnh.
 
THỨ BA ngày 25/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00  Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Trung tâm HL&TD TDTT tỉnh về tình hình hoạt động của CLB Bóng đá tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh, Ban huấn luyện  CLB Bóng đá.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri các tôn giáo và đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường huyện ủy Lộc Ninh.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa tập huấn triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình  năm 2023 trên địa bàn thị xã Bình Long.
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh - Tổ trưởng Tổ 35 của Đảng ủy Sở dự Hội nghị thông tin thời sự lần II/2023; kết hợp phổ biến phương pháp nhận diện, cách thức đấu tranh, phản bác trên môi trường mạng xã hội.
- Địa điểm: Hội trưởng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- Cùng dự: Tổ trưởng Tổ tuyên truyền viên của các Chi bộ.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi khảo sát điểm đến chuẩn bị công tác phối hợp tỉnh Tây Ninh tổ chức Đoàn Famtrip trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, chuyên viên Lê Văn Năm.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Gala chung kết và trao giải chương trình “Tài tử Phương Nam”.
- Địa điểm: Nhà gỗ, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
 
THỨ ngày 26/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Thông qua dự thảo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Văn hoá tỉnh Bình Phước, năm 2023 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các Phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
- Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.

3/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa tập huấn triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình  năm 2023 trên địa bàn thị xã Chơn Thành.
- Địa điểm: UBND thị xã Chơn Thành.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tham gia Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của UBND thị xã Phước Long và các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Phước Long.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - Phó Ban Chủ nhiệm thường trực tổng duyệt Chương trình phục dựng Lễ hội Mừng lúa mới của người S'tiêng tỉnh Bình Phước (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Sân Lễ hội Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo
- Thành phần: Thành viên Ban Chủ nhiệm theo Quyết định số 462/QĐ-SVHTTDL ngày 22/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao phòng QLVH thông báo).
3/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự gặp mặt Huấn luyện viên, Vận động viên tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia năm 2023.

- Địa điểm: Nhà Hội trường lớn B1, Trường Đại học TDTT TP. HCM - Trung tâm HL TTQG TP. HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng dự: Trưởng Phòng QL TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ.
 
THỨ NĂM ngày 27/4/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Đảng ủy tháng 4/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Bình Phước góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa tập huấn triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình  năm 2023 trên địa bàn huyện Bù Đốp.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - Phó Ban chủ nhiệm thường trực đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Phục dựng Lễ hội Mưng lúa mới của người S'tiêng tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Khu Bảo tồn Văn hóa Dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo.
- Cùng đi: Thành viên Ban Chủ nhiệm theo Quyết định số 462/QĐ-SVHTTDL ngày 22/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao phòng QLVH thông báo).
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội thảo thúc đẩy Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2023.
 - Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
3/ Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Bí thư Chi bộ Huỳnh Thiên Tịnh
(1) 14h00 Chủ trì họp Chi ủy định kỳ tháng 42023 (Giao các chi ủy viên chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên
(2) 14h30 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 4/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
 
THỨ SÁU ngày 28/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 06h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung dự Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).
- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Chương trình phục dựng lễ hội "Mừng lúa mới của người S'tiêng" tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng Sóc Bom Bo.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các cá nhân được phân công nhiệm vụ.
4/ 08
h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa đểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Chiều:    
  1/ 13h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự Đại hội Công Đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Địa đểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Các Đại biểu tham dự Đại hội (Giao Công Đoàn cơ sở thông báo).
2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp điều chỉnh Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.
- Địa đểm: Phòng họp A, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
THỨ BẢY ngày 29/4/2023:  
Sáng:    
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở nghỉ Lễ Giỗ tổ 10/3.
2/ 06h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.
- Địa điểm: Đền Thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật.
3/ Giao Văn phòng Sở sắp xếp lịch trực cơ quan.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Dâng hương Khu di tích lịch sử BCH miền Tà Thiết nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).
- Địa điểm: Khu di tích lịch sử BCH miền Tà Thiết.
 
CHỦ NHẬT ngày 30/4/2023:  
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở nghỉ Lễ 30/4.
2/ Giao Văn phòng Sở sắp xếp lịch trực cơ quan.
 
 
  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:35

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 956 | lượt tải:193

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1170 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 775 | lượt tải:113

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1840 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay8,665
  • Tháng hiện tại186,216
  • Tổng lượt truy cập9,113,577

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây