Thứ ba, 23/04/2024, 00:04
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 18/2022

Lịch làm việc tuần 18/2022

Số kí hiệu LLV 18/2022
Ngày ban hành 30/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 18 (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)
 
THỨ HAI ngày 02/5/2022:
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5 (cả ngày).
2/ Giao Văn phòng Sở bố trí trực bảo vệ cơ quan.
THỨ BA ngày 03/5/2022:
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5 (cả ngày).
2/ Giao Văn phòng Sở bố trí trực bảo vệ cơ quan.
THỨ ngày 04/5/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 09h30 Làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Phạm Văn Tuân; TP. Huấn luyện Nguyễn Trung Thành.
(2) 10h00 Gặp mặt Huấn luyện viên; Vận động viên tham dự Sea Games 31.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Phạm Văn Tuân; TP. Huấn luyện Nguyễn Trung Thành.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chánh Tranh tra Ngô Hùng Vĩ; Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự họp thống nhất việc chọn cử cán bộ đăng ký dự tuyển các lớp cao cấp lý luận chính trị năm 2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM ngày 05/5/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025; thông qua văn kiện Đại hội chi đoàn Sở VH,TT&DL lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2024 (Giao Đảng vụ và Chi đoàn chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành chi đoàn (Giao chi đoàn thông báo triệu tập).
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp xem xét Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Chủ nhiệm 334, nội dung: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch báo cáo Đề án chiến lược phát triển thị trường các sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa dự buổi làm việc trao đổi thông tin trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng các thiết chế Công đoàn.

- Địa điểm: Phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm 342 thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khác Vĩnh; Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU ngày 06/5/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe Bảo tàng tỉnh báo cáo đề xuất phương án bàn giao di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Nhà Giao Tế) và Di tích địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Bảo tàng tỉnh: Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm; Chuyên viên Nguyễn Thị Dịu
2/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự chỉ đạo Đại hội chi đoàn Sở VH,TT&DL lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024 (Giao chi đoàn chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả đoàn viên chi đoàn (Giao chi đoàn thông báo triệu tập).
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố Kết luận  thanh tra đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 298/QĐ-SVHTTDL ngày 14/02/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, nhân viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1648 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1602 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay5,169
  • Tháng hiện tại287,865
  • Tổng lượt truy cập8,291,006

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây