Thứ năm, 30/03/2023, 04:50
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 18

Lịch làm việc tuần 18

Số kí hiệu LLV182021
Ngày ban hành 28/04/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 18 (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)
THỨ HAI ngày 03/5/2021:
Sáng:  
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5 (bảo vệ trực cơ quan).
Chiều:  
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5 (bảo vệ trực cơ quan).
THỨ BA ngày 04/5/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung Chủ trì họp cơ quan đầu tháng 5/2021 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Hội Trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Cùng dự:  Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
3/ 16 giờ 00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp báo cáo tiến độ và kế hoạch khởi công bia đá tại điểm X16 (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
THỨ TƯ ngày 05/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021 (cả ngày).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở.
- Cùng tiếp: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
2/ Các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ tham gia kiểm tra, đánh giá thực trạng một số hạng mục của Ban quản lý di tích Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
- Địa điểm: Tại Ban quản lý di tích Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì buổi làm việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ lập Đồ án quy hoạch huyện Phú Riềng (Giao các Phòng: Quản lý văn hóa, Quản lý TDTT, Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin theo đề nghị của UBND huyện Phú Riềng tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 27/4/2021).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các phòng: Quản lý văn hóa, Quản lý TDTT, Quản lý du lịch.
THỨ NĂM ngày 06/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tỉnh (Trụ sở HĐND Tỉnh).
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND huyện Hớn Quản về công tác triển khai ĐH TDTT các cấp (Giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
- Cùng dự: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
THỨ SÁU ngày 07/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tham dự nghiệm thu sơ bộ Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 6.
- Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su.
3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập về công tác triển khai Đại hội TDTT các cấp (Giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
- Cùng dự: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021.
- Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước.
5/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Phước An, huyện Hớn Quản.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe phòng QLVH  báo cáo: Dự thảo Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Báo cáo dự thảo Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND thị xã Phước Long về công tác triển khai ĐH TDTT các cấp, công tác đăng cai các hoạt động thể thao cấp tỉnh và trao đổi nội dung giao đất cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Giao phòng Quản lý TDTT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
- Thành phần: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ BẢY ngày 08/5/2021:
Sáng:  
  1/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ khởi công dự án X-16 và các điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại điểm X-16, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

 
Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

hoc tap bac

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 115 | lượt tải:34

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 43 | lượt tải:16

138/QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 86 | lượt tải:26

2412/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 78 | lượt tải:21

3072/GP-SVHTTDL

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Thời gian đăng: 08/11/2022

lượt xem: 601 | lượt tải:101
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay10,888
  • Tháng hiện tại384,399
  • Tổng lượt truy cập4,498,536
hotline

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Văn Chung
- Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
- Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây