Thứ tư, 29/05/2024, 02:51
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 19/2024

Lịch làm việc tuần 19/2024

Số kí hiệu LLV 19/2024
Ngày ban hành 04/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 19 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 11/5/2024)
 
 
THỨ HAI ngày 06/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
2/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp nghe phòng Quản lý văn hóa thông qua dự thảo Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần XIII năm 2024 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ngô Hùng Vĩ; Lãnh đạo phòng QLVH; Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự họp thông qua kết quả giám sát của Đoàn giám sát của UBKTTU.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Ủy viên BCH Đảng bộ.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình bổ sung kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề đầu tháng 5/2024.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 19h30 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh dự Chương trình Nghệ thuật trao đổi xuất diễn với Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 06/5 đến hết ngày 07/5/2024).
- Địa điểm: Tại tỉnh Đắk Nông.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Phòng QLVH.
 
THỨ BA ngày 07/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thống nhất phân công Ban Biên tập Cổng du lịch thông minh tỉnh (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Thành viên Ban Biên tập theo Quyết định số 682/QĐ-SVHTTDL ngày 19/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ; Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; Chuyên viên: Trần Văn Luân, Nguyễn Thị Kim Kha, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Thị Anh Thư.
 
Chiều:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 14h00 Chủ trì họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Thể dục dưỡng sinh các Câu lạc bộ tỉnh Bình Phước năm 2024 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Phó Trưởng phòng HC-TH Trung tâm HL&TĐTDTT Phan Văn Hào, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
(2) 15h30 Chủ trì họp Ban Tổ chức Giải vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Phó Trưởng phòng HC-TH Trung tâm HL&TĐTDTT Phan Văn Hào, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 08/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
- Địa điểm: Tại Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với đoàn viên, công nhân người lao động tại các khu công nghiệp và lấy ý kiến đối với các dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).
- Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 09/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Công tác tuyên giáo và nội chính Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Từ ngày 09/5 đến hết ngày 10/5/2024).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tập huấn Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024 (Cả ngày).
 - Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
4/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ làm việc với UBND thị xã Bình Long về công tác phối hợp đăng cai tổ chức Giải vô địch Bơi các lứa tuổi Bình Phước năm 2024 và Giải vô địch Vovinam các lứa tuổi Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên: Đoàn Thị Trinh Nguyên, Phan Vũ Phương.
5/ 07h15 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ dự Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường A, Công an tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp với các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc trong việc chi trả chế độ cho HLV, VĐV theo Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên (Giao Trung tâm HL&TĐTDTT chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý TDTT; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiện Tịnh.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 14h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng họp bàn thống nhất nội dung triển khai việc lập hồ sơ khoa học di tích Các địa điểm ghi dấu hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akeakmohasenapadey Techo Hun Sen tại tỉnh Bình Phước (xã Lộc Tấn - xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh) để đề nghị xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

- Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Lộc Ninh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lò Văn Dinh; Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn - Bảo tàng tỉnh Tô Thị Huê; Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Bảo tàng tỉnh Nguyễn Phương Tốt; Viên chức Bảo tàng tỉnh phụ trách tham mưu.
 
Tối:    
  1/ 19h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ dự Bế mạc trao giải Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường A, Công an tỉnh
 
THỨ SÁU ngày 10/5/2024:  
Sáng:    
 
1/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
2/
08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh ủy quyền Đảng ủy viên Chu Văn Phong chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Giao Văn phòng chuẩn bị Hội trường, kết nối đường truyền và bố trí nhân viên giữ xe).

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.
3/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Quảng trường thành phố Đồng Xoài.
 
Chiều:    
  1/ Ban giám đốc Sở đi học tập kinh nghiệm tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận.
- Thành phần: Có thông báo cụ thể sau.
 
Tối:    
  1/ 19h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân dự Chương trình Nghệ thuật trao đổi xuất diễn với Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông biểu diễn tại Bình Phước.
- Địa điểm: Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú.
 
THỨ BẢY ngày 11/5/2024:  
Tối:    
  1/ 19h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân dự Chương trình Nghệ thuật trao đổi xuất diễn với Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông biểu diễn tại Bình Phước.
- Địa điểm: Tiểu đoàn Huấn luyện 208 - Trung đoàn Bộ binh 736, huyện Lộc Ninh.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:171

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1773 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay6,417
  • Tháng hiện tại483,480
  • Tổng lượt truy cập8,898,415

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây