Thứ tư, 29/05/2024, 02:27
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 20/2024

Lịch làm việc tuần 20/2024

Số kí hiệu LLV 20/2024
Ngày ban hành 11/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 20 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)
 
THỨ HAI ngày 13/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự kỳ họp thứ 13 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Trang phục: Comple hoặc quần tây - áo sơ mi, thắt cravate).
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng nội dung: Xét khen thưởng tập thể, cá nhân trong hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương; Bí thư Chi đoàn Phan Vũ Phương; Chuyên viên Trương Thị Huệ.
 
THỨ BA ngày 14/5/2024:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua kịch bản chính thức tổ chức Chương trình kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Địa điểm: Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo việc ban hành Quyết định Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/  Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 15/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, các nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tổ chức.
- Địa điểm: Sở Chỉ huy A2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống Nghề đan gùi và Nghề dệt thổ cẩm của người S’Tiêng tỉnh Bình Phước.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn Giải Thể dục dưỡng sinh các Câu lạc bộ tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền và Trưởng đoàn, huấn luyện viên các đơn vị tham dự giải.
 
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 16/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Khai mạc Giải Thể dục dưỡng sinh các Câu lạc bộ tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh
- Thành phần: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đão các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Công chức phòng Quản lý TDTT; lực lượng trọng tài, lực lượng phục vụ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tổng duyệt Chương trình kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp nghe Trung tâm Văn hóa báo cáo công tác sắp xếp nhân sự theo bộ máy mới (Giao Trung tâm Văn hóa chuẩn bị báo cáo cụ thể và gửi về Văn phòng Sở trước 09h00 ngày 16/5/2024).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Chuyên viên Lê Văn Núi.
 
THỨ SÁU ngày 17/5/2024:  
Sáng:    
 
1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Công tác dân vận của Đảng - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2/ 09h15 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
- Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 07h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Đường D1, Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành.
4/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở dự buổi nói chuyện chuyên đề về chuyển đổi số và vai trò của các trí thức trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
5/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương dự Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
 
1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp công bố Kết luận thanh tra đối với Giám đốc Thư viện tỉnh.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.
- Thành phần: Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương; Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 26/3/2024; Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, nhân viên Thư viện tỉnh.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
CHỦ NHẬT ngày 19/5/2024:  
Tối:    
 
1/ 20h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ bế mạc và trao giải Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế Cup VTV9 - Bình Điền lần thứ XIV năm 2024.
- Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk - Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Buôn Ma Thuột.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay6,209
  • Tháng hiện tại483,272
  • Tổng lượt truy cập8,898,207

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây