Thứ ba, 23/04/2024, 01:45
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 21/2022

Lịch làm việc tuần 21/2022

Số kí hiệu LLV 21/2022
Ngày ban hành 19/05/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 21 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
THỨ HAI ngày 23/5/2022:
Sáng:  
  1/ 10h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 17/2022. Nội dung: Thông qua Đề án Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 14h00 Chủ trì tổng duyệt chương trình Nghệ thuật khai mạc và chương trình Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XI năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh ; Trưởng, phó phòng Quản lý văn hóa; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân; Chuyên viên Nguyễn Thị Dịu.
(2) 16h00 Chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Phòng Quản lý thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT báo cáo công tác chuẩn bị Gala vinh danh các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại Seagames 31 (Giao Phòng QLTDTT và Trung tâm HL&TĐ TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Vũ Đình Tứ.
THỨ BA ngày 24/5/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm: Phòng A, UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ ngày 25/5/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Đảng ủy thông qua văn kiện Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Giao các chi bộ: Văn phòng; Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; Đoàn Ca múa nhạc dân tộc chuẩn bị nội dung); Họp Ban Chấp hành định kỳ tháng 5/2022 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư và Đảng vụ các Chi bộ thông qua văn kiện Đại hội.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XI năm 2022.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Huỳnh Văn Thắng, Lê Thị Hạnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp triển khai Kế hoạch tổ chức Gala vinh danh các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại Seagames 31 (Giao Phòng QLTDTT và Trung tâm HL&TĐ TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
THỨ NĂM ngày 26/5/2022:
Sáng:  
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XI năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 956/QĐ-SVHTTDL ngày 25/4/2022 và Thành viên Ban Giám khảo, Tổ trọng tài, Tổ thư ký ttheo Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 5/5/2022.
Chiều:  
  1/  16h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2/ 16h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ Bế mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XI năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 956/QĐ-SVHTTDL ngày 25/4/2022 và Thành viên Ban Giám khảo, Tổ trọng tài, Tổ thư ký ttheo Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 5/5/2022.
THỨ SÁU ngày 27/5/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Tổ công tác PCI  tỉnh dự họp Tổ Công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan theo Kết luận Thanh tra đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Giao Trung tâm HL&TĐ TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Chuyên viên Lê Văn Núi; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh và các thành phần liên quan (Giao Trung tâm HL&TĐTDTT thông báo).
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
5/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự tập huấn sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cả ngày; Giao Chuyên viên Trần Văn Luân chuẩn bị kết nối đường truyền tập huấn qua ứng dụng ZOOM).
- Địa điểm:Hội trường Sở.
- Cùng dự: Chuyên viên: Đinh Quốc Thy, Nguyễn Sơn Hà, Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Diệu, Phan Vũ Phương; Viên chức Thư viện Lê Phú Hoằng; Viên chức Bảo tàng Nguyễn Phương Tốt.
Chiều:  
  1/ Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh
(1) 13h30 Chủ trì họp Chi ủy Chi bộ (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên Chi bộ.
(2) 14h00 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 5/2022 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên trong Chi bộ.
CHỦ NHẬT ngày 29/5/2022:
Chiều:  
  1/ 17h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2022.
- Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai (Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh họp bốc thăm xếp lịch Hội thi thể thao, văn nghệ Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền; Trưởng phòng Y tế quản sinh Trung tâm HL&TĐTDTT Lê Minh Công; Trưởng các đoàn tham gia Hội thi.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1649 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1603 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay6,057
  • Tháng hiện tại288,753
  • Tổng lượt truy cập8,291,894

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây