Chủ nhật, 16/06/2024, 20:35
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 21/2024

Lịch làm việc tuần 21/2024

Số kí hiệu LLV 21/2024
Ngày ban hành 18/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 21 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)
 
 
THỨ HAI ngày 20/5/2024:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 07h45 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa tham gia cùng Nhóm công tác của Campuchia đi thực địa để thống nhất phương án bản vẽ thiết kế gia cố, bảo vệ mốc cũ A, B (Cả ngày, 07h45 tập trung tại Lối mở Lộc Tấn thuộc Đồn Biên phòng Lộc Tấn, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh).
- Địa điểm: Tại Mốc cũ A, B.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn cập nhật kiến thức để củng cố, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 trên địa bàn huyện Bù Đốp, theo Kế hoạch số 967/KH-SVHTTDL ngày 12/4/2024.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- Cùng dự: Chuyên viên: Lê Thị Hạnh, Lê Thị Tiền.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 21/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị đối thoại với cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 07h15 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT dự Khai mạc Hội thao TDTT Quốc phòng và DQTV năm 2024.
- Địa điểm: Trung Đoàn bộ binh 736 (xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn cập nhật kiến thức để củng cố, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 trên địa bàn thị xã Bình Long, theo Kế hoạch số 967/KH-SVHTTDL ngày 12/4/2024.
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Chuyên viên: Lê Thị Hạnh, Lê Thị Tiền.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
 
THỨ ngày 22/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp nghe Bảo tàng tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến trưng bày ngoài trời.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng; Chuyên viên Lê Văn Năm; Các bộ phận, cá nhân có liên quan của Bảo tàng tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn cập nhật kiến thức để củng cố, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, theo Kế hoạch số 967/KH-SVHTTDL ngày 12/4/2024.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
- Cùng dự: Chuyên viên: Lê Thị Hạnh, Lê Thị Tiền.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua: (1) Các nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 sau khi rà soát tổng thể các quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ; (2) Dự thảo báo cáo chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 14h00 Chủ trì họp Chi ủy định kỳ tháng 5/2024 (Giao các chi ủy viên chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên.
(2) 14h30 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 5/2024 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
3/ 15h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với công ty cổ phần truyền thông Đại Việt.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
4/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thống nhất đối với các nội dung của số dư chuyển nguồn của 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính.
 
THỨ NĂM ngày 23/5/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần 03/2024; kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (Giao Văn phòng chuẩn bị Hội trường, kết nối đường truyền và bố trí nhân viên giữ xe).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.
2/ 07h30 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh ủy quyền Đảng ủy viên Tô Văn Hoàng dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần 03/2024; kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn Giải Vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên và Trưởng đoàn, huấn luyện viên các đơn vị tham dự.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn cập nhật kiến thức để củng cố, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, theo Kế hoạch số 967/KH-SVHTTDL ngày 12/4/2024.
- Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
- Cùng dự: Chuyên viên: Lê Thị Hạnh, Lê Thị Tiền.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 5/2024 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Ban Giám đốc Sở dự Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 1064/QĐ-SVHTTDL ngày 19/4/2024; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, ca sỹ, diễn viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
 
THỨ SÁU ngày 24/5/2024:  
Sáng:    
 
1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Khai mạc Giải Vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đão các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Công chức phòng Quản lý TDTT; Lực lượng trọng tài, lực lượng phục vụ và các đơn vị tham dự giải.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn cập nhật kiến thức để củng cố, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 trên địa bàn huyện Phú Riềng, theo Kế hoạch số 967/KH-SVHTTDL ngày 12/4/2024.
- Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.

- Cùng dự: Chuyên viên: Lê Thị Hạnh, Lê Thị Tiền.
 
Chiều:    
 
1/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2030.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 1064/QĐ-SVHTTDL ngày 19/4/2024; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, ca sỹ, diễn viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BẢY ngày 25/5/2024:
 
Sáng:
 
 
 
1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Công tác kiểm tra của Đảng - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Từ ngày 25/5 đến hết ngày 26/5/2024).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 121 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 945 | lượt tải:188

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1161 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 769 | lượt tải:112

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1831 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay8,774
  • Tháng hiện tại170,122
  • Tổng lượt truy cập9,097,483

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây