Thứ tư, 29/05/2024, 02:16
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 23/2022

Lịch làm việc tuần 23/2022

Số kí hiệu LLV 23/2022
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 23 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
 
THỨ HAI ngày 06/6/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung;  các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp xem xét kế hoạch triển khai các hạng mục khu vực X16.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2022 (Giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
- Cùng dự: Phó Phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Phòng QLTDTT và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Gala vinh danh các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại Seagames 31 (Giao Phòng QLTDTT và Trung tâm HL&TĐ TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân.
THỨ BA ngày 07/6/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi thị sát Khu du lịch Hồ Suối Lam.
- Địa điểm: Khu du lịch Hồ Suối Lam.
- Cùng đi: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng, Phó phòng QLDL; Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng; Viên chức Bảo tàng phụ trách công tác tham mưu quản lý Khu du lịch Hồ Suối Lam.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em, toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và chiến dịch những giọt máu hồng cấp tỉnh năm 2022.
- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa huyện Bù Đăng.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp trao đổi, thống nhất nội dung dự án “Xây dựng hệ thống quản lý, trưng bày mô hình 3D hiện vật bảo tàng và di tích”.

- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm CNTT và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông).
Chiều:  
  1/ Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ
(1) 14h00 Cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và Chi bộ Thư viện tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
(2) 14h30 Thông qua văn kiện Đại hội chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (lần 2) và Chi bộ Thư viện tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Giao các Chi bộ: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; Thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư và Đảng vụ các Chi bộ thông qua văn kiện.
THỨ ngày 08/6/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 13h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (phiên chính thức).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2022 (Giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
- Cùng dự: Trưởng, phó Phòng QLDL; Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Tối:  
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật dự Khai mạc giới thiệu không gian văn hóa và triển lãm Kiến trúc, Mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 57 năm chiến thắng Đồng Xoài.
- Địa điểm: Công viên Xoài, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
THỨ NĂM ngày 09/6/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì buổi ráp Chương trình Gala vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Segame 31 (Giao các đơn vị được phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1358/KH-SVHTTDL ngày 01/6/2022 chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Vũ Đình Tứ; Các bộ phận được phân công nhiệm vụ.
3/ 10h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Bế mạc giới thiệu không gian văn hóa và triển lãm Kiến trúc, Mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 57 năm chiến thắng Đồng Xoài.
- Địa điểm: Công viên Xoài, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật chủ trì buổi tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Lộc Ninh (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.
- Thành phần: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì buổi tổng duyệt Chương trình Gala vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Segame 31 (Giao các đơn vị được phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1358/KH-SVHTTDL ngày 01/6/2022 chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Vũ Đình Tứ.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 20/2022 nghe Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo tiến độ, dự thảo Kết luận chủ trương các nhiệm vụ còn lại theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ.
- Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Tối:  
  1/ 19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Gala vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Segame 31 (Giao các đơn vị được phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1358/KH-SVHTTDL ngày 01/6/2022 chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các huấn luyện viên, vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Giao Thủ trưởng các đơn vị thông báo triệu tập thành phần của đơn vị mình tham gia đầy đủ và chịu trách nhiệm theo dõi điểm danh số lượng tham dự báo cáo Ban Giám đốc Sở).
THỨ SÁU ngày 10/6/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự hội nghị UBND tỉnh thông qua (lần 2) các nội dung trình kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X.
- Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 08h00 Bí thư chi bộ Trần Thế Anh chủ trì Đại hội trù bị Chi bộ Văn phòng lần VI nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ (Các đảng viên mang theo thẻ đảng viên).
3/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn dự buổi làm việc liên quan đến việc khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất dự án Khu đô thị, du lịch hồ Suối Giai và Tây hồ Bà Mụ.

- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Chiều:  
  1/ 13h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng lần VI nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm.
2/ 13h30 Bí thư chi bộ Trần Thế Anh chủ trì Đại hội Chi bộ Văn phòng lần VI nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ (Nam mặc đồng phục áo dài tay thắt caravat, nữ đồng phục áo dài tay; Đảng viên mang theo thẻ đảng viên.)
3/ 16h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Vũ Đình Tứ dự Lễ tuyên dương vận động viên đạt thành tích tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31).

- Địa điểm: Phòng họp D, UBND huyện Đồng Phú.
 
CHỦ NHẬT ngày 12/6/2022:
Sáng:  
  1/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự trực tuyến Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay6,108
  • Tháng hiện tại483,171
  • Tổng lượt truy cập8,898,106

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây