Chủ nhật, 16/06/2024, 21:13
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 23/2024

Lịch làm việc tuần 23/2024

Số kí hiệu LLV 23/2024
Ngày ban hành 01/06/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 23 (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024

 
THỨ HAI ngày 03/6/2024:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ bế mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2024.
- Địa điểm: Tại Quảng trường thành phố Đồng Xoài.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
 (1) 14h00 Chủ trì họp giao ban các đơn vị trực thuộc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
(2) 15h30 Chủ trì họp hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai.
 
THỨ BA ngày 04/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp nghe báo cáo việc tham mưu thực hiện bổ sung danh mục chi tiết một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, nguồn vốn năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân sở.
- Cùng tiếp: Thanh tra viên Nguyễn Ngọc Hồng.
4/ 07h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLTDTT dự Lễ khai mạc giải Thể dục Dưỡng sinh thành phố Đồng Xoài năm 2024
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thành phố Đồng Xoài.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Đoàn cán bộ và học viên đi nghiên cứu, học tập thực tế tại Singapore.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 05/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội Chi Đoàn Sở VH,TT&DL lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2027 và Đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027 (Giao Chi đoàn chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 tại tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng quản lý TDTT Vũ Đình Tứ; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân; Phó trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Khối Thi đua số 6.
- Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Trương Thị Huệ.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
4/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thống nhất hướng hỗ trợ về việc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau bồi thường dự án Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Địa điểm: Phòng TN&MT thành phố Đồng Xoài.
 
THỨ NĂM ngày 06/6/2024:  
Sáng:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 08h30 Dự Lễ khai giảng lớp phổ cập bơi cho trẻ em năm 2024.
- Địa điểm: Hồ bơi Sáng tạo - xã Bom Bo, huyện Bù Đăng
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
(2) 09h30 Làm việc với UBND huyện Bù Đăng về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội thảo về “Sở hữu trí tuệ, đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững”.
- Địa điểm: Tại Khách sạn Sao Mai.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh phân công Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật tham dự lớp tập huấn Phong trào  TDĐKXDĐSVH.
- Địa điểm: Tại huyện Lộc Ninh.
- Cùng dự: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn Chương trình giáo dục đạo đức lối trong gia đình năm 2024 trên địa bàn huyện Bù Đăng, theo Kế hoạch số 759/KH-SVHTTDL ngày 25/3/2024.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Phòng QLDL về triển khai thực hiện Kế hoạch ra mắt 93 món ăn, thức uống trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ SÁU ngày 07/6/2024:  
Sáng:    
 
1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến độ việc lựa chọn logo của tỉnh (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng QLVH.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị lần thứ 13 - UBMTTQVN khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi làm việc với UBND thị xã Phước Long về thống nhất các nội dung tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phước Long.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự Ngày hội gia đình huyện Đồng Phú năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú.
 
Chiều:    
 
1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp chuyên đề cuối tháng 6 và kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung, báo cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1574/UBND-TH ngày 02/5/2024).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 122 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 945 | lượt tải:188

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1161 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 769 | lượt tải:112

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1831 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay8,774
  • Tháng hiện tại170,385
  • Tổng lượt truy cập9,097,746

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây