Thứ ba, 23/04/2024, 01:29
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 23

Lịch làm việc tuần 23

Số kí hiệu LLV232021
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021)
THỨ HAI ngày 07/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị công bố các Quyết định tại Thư viện tỉnh.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.
- Cùng dự: Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giao Phòng Quản lý văn hoá phối hợp Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung, Bảo tàng tỉnh Báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Giám đốc Bảo tàng Hồ Tiến Duật; Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.
THỨ BA ngày 08/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ ngày 09/6/2021:
Sáng:  
 
1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp trực tuyến với Liên danh tư vấn Encity, Sáng kiến Việt Nam và QD&CS đánh giá hiện trạng và xác định những định hướng chính trong các hợp phần thuộc nội dung quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (giao Văn phòng phối hợp với Liên danh tư vấn Encity, Sáng kiến Việt Nam và QD&CS chuẩn bị nội dung, đường truyền trực tuyến).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc triển khai các dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh (giao Văn phòng Sở phối hợp với Thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo; giao Thư viện tỉnh chuẩn bị phòng họp).
- Địa điểm: Phòng họp Thư viện tỉnh.
- Thành phần: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Lãnh đạo Thư viện tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh họp UBND tỉnh trực tuyến: Thông qua các nội dung còn lại trình tại kỳ họp thứ nhất (giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến giao Ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM ngày 10/6/2021:
Sáng:  
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua phương án xử lý đất trụ sở Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
 
1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh,  Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU ngày 11/6/2021:
Sáng:  
 
1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố Kết luận thanh tra đối với phòng Quản lý du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Đoàn thanh tra theo Quyết định 698/QĐ-SVHTTDL ngày 25/3/2021; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
 
1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ lần thứ VI, năm 2022; dự thảo Chương trình, Kịch bản Lễ Khai mạc - Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022 (giao phòng Quản lý TDTT, Trung tâm HL&TĐTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT; Đại diện lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung:
(1) 14h00 Tham gia kiểm tra cụm công trình X16.
- Địa điểm: Tại điểm X16.
(2) 15h00 Dự họp nghe UBND huyện Lộc Ninh báo cáo tiến độ xây dựng và Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành cụm công trình hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại UBND huyện Lộc Ninh.
THỨ BẢY ngày 12/6/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 (Cả ngày: Sáng từ 08h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h00).
- Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh (lầu 8).
 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1648 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1603 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay5,907
  • Tháng hiện tại288,603
  • Tổng lượt truy cập8,291,744

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây