Thứ tư, 29/05/2024, 01:25
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 24/2023

Lịch làm việc tuần 24/2023

Số kí hiệu LLV 24/2023
Ngày ban hành 10/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 24 (từ ngày 12/6/2023 đến ngày 17/6/2023)

 
THỨ HAI ngày 12/6/2023:  
Sáng:    
  1/  08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung; giao Văn phòng Sở chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng, kết nối đường truyền, bố trí nhân viên giữ xe).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua: (1) Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; (2) Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
4/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tham dự các hoạt động tại “Cuộc thi độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023” (Từ ngày 10/6 đến hết ngày 12/6/2023)
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, số 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
5/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp đón Đoàn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và đi tổ chức khảo sát xây dựng chương trình du lịch kết nối Tây Ninh - Bình Phước (Từ ngày 12/6 đến hết ngày 13/6).
- Địa điểm: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
6/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học và Techmart chuyên ngành điều năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
 
THỨ BA ngày 13/6/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thống nhất phân bổ nguồn vốn sự ngiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp A, Sở NN&PTNT tỉnh.
 
THỨ ngày 14/6/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp thông qua Báo cáo Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức Phòng QLVH.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham dự buổi kiểm tra việc duy trì bảo đảm Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác cấp căn cước công dân, định danh điện tử, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh do Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục C06 Bộ Công an chủ trì.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an tỉnh.
4/ 08h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung ủy quyền Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm làm việc với Đoàn giám sát 409 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Chi ủy viên phụ trách công tác đảng vụ của Chi bộ Bảo tàng tỉnh và Chi bộ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Giao các đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo đề cương báo cáo).
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì buổi làm việc với Đoàn giám sát 409 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Giao đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thẩm định nội dung bài viết, video đăng tải trên mạng xã hội.

- Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban dân tộc Hội  đồng nhân dân tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi 6 tháng cuối năm thuộc lĩnh vực dân tộc.
- Địa điểm: Phòng họp B, Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự hoạt động “Tọa đàm Sĩ quan trẻ” giữa LLVT tỉnh với Lực lượng Hiến binh, Quân sự các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.
- Địa điểm: Hội trường Tiểu đoàn 208/Trung đoàn 736 (xã Lộc Hưng, huyện Lộ Ninh).
 
THỨ NĂM ngày 15/6/2023:  
Sáng:    
  1/  08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng khóa XIII (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung; giao Văn phòng Sở chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng, kết nối đường truyền, bố trí nhân viên giữ xe).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng khóa XIII.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng khóa XIII.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh dự lễ tuyên dương HLV, VĐV tham dự SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 tại Campuchia.
- Địa điểm: Nhà Hội trường lớn nhà B1, Trường Đại học TDTT TP. HCM - Trung tâm Huấn luyện TTQG TP. HCM.
 
THỨ SÁU ngày 16/6/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1603, Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2023.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLDL làm việc với Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập về xây dựng mô hình du lịch nghỉ dưỡng theo phương pháp thảo dược của người đồng bào dân tộc M’nông và S’tiêng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

- Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
- Thành phần: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sỹ, Chuyên viên Trần Minh Ngọc.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự gặp mặt các đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi Làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp tỉnh.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
 
THỨ BẢY ngày 17/6/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi họp mặt câu lạc bộ nhóm máu hiếm (RH-) tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước.
 
 
Chiều:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực II năm 2023.
- Địa điểm: Quảng trường Đại Đoàn kết tỉnh Gia Lai.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ.
 
 
CHỦ NHẬT ngày 18/6/2023:  
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu học phần I - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) (Từ ngày 18/6 đến hết ngày 30/6/2023)
- Thời gian, địa điểm cụ thể: Theo Thông báo số 238-TB/BTCTU ngày 15/6/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1076 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay5,571
  • Tháng hiện tại482,634
  • Tổng lượt truy cập8,897,569

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây