Chủ nhật, 16/06/2024, 20:17
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 24/2024

Lịch làm việc tuần 24/2024

Số kí hiệu LLV 24/2024
Ngày ban hành 08/06/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 24 (từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)
 
 
THỨ HAI ngày 10/6/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia cùng Đoàn đi nghiên cứu, học tập thực tế tại Singapore (Từ ngày 10/6 đến hết ngày 14/6/2024).
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dHội nghị trực tuyến của Chính phủ sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ, kinh phí tham gia Liên hoan Ca, Múa, Nhạc  toàn quốc  năm 2024 (Giao Đoàn Ca múa nhạc chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng  Sở, Phòng Quản lý văn hóa; Trưởng Đoàn CMNDT tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng Đoàn CMNDT tỉnh Kiều Thanh Giang; PTP Nghiệp vụ biểu diễn Phạm Thị Thanh Xuân.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 11/6/2024:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở. 
2/ 08h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTTDT Vũ Đình Tứ dự Lễ Khai giảng lớp phổ cập bơi cho trẻ em năm 2024.
- Địa điểm: Hồ Bơi Long Bông, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2030.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
THỨ ngày 12/6/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Chương trình Famtrip và giao lưu quảng diễn ẩm thực vùng Đông Nam Bộ năm 2024 (Từ ngày 12/6 đến hết ngày 13/6/2024).
- Địa điểm: Huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn Chương trình giáo dục đạo đức lối trong gia đình năm 2024 trên địa bàn thị xã Bình Long, theo Kế hoạch số 759/KH-SVHTTDL ngày 25/3/2024.
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:  
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.  
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chương trình Nghệ thuật Trao đổi suất diễn với Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh, năm 2024.
- Địa điểm: Tại huyện Bù Đốp.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Phòng QLVH.
 
THỨ NĂM ngày 13/6/2024:  
Sáng:    
  1/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh phân công Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự tập huấn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Cả ngày).
- Địa điểm: Tại huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi làm việc với UBND thị xã Chơn Thành về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, tiến độ thu NSNN, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024.
- Địa điểm: UBND thị xã Chơn Thành
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chương trình Nghệ thuật Trao đổi suất diễn với Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh, năm 2024.
- Địa điểm: Tại huyện Hớn Quản.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Phòng QLVH.
 
THỨ SÁU ngày 14/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi Đoàn Sở VHTT&DL lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2027.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm; Ban Chấp hành và Đoàn viên Chi đoàn Sở VHTT&DL.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
THỨ BẢY ngày 15/6/2024:
 
Sáng:
 
 
 
1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLTDTT dự Lễ Khai mạc các lớp năng khiếu hè năm 2024.
- Địa điểm: Nhà tập đa năng tỉnh.
 
Chiều:
 
 
  1/ 15h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự tổng duyệt Chương trình Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Lãnh đạo và công chức phòng quản lý TDTT; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân; Lực lượng trọng tài, lực lượng phục vụ.
2/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn Ngày quốc tế Yoga và giải Yoga tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Trung tâm HLTĐTDTT tỉnh
- Thành phần: Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền; Lực lượng trọng tài, trưởng đoàn, huấn luyện viên các đơn vị tham gia.
 
CHỦ NHẬT ngày 16/6/2024:
 
Sáng:
 
 
  1/ 07h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Khai mạc Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Các phó giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo các phòng thuộc sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; Toàn thể công, chức, viên chức, huấn luyện, viên vận động viên, ca sĩ, diễn viên, người lao động toàn ngành, lực lượng phục vụ.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 121 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 945 | lượt tải:188

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1161 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 769 | lượt tải:112

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1831 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay8,774
  • Tháng hiện tại169,991
  • Tổng lượt truy cập9,097,352

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây