Thứ năm, 23/05/2024, 04:56
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 24

Lịch làm việc tuần 24

Số kí hiệu LLV242021
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 24 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)
THỨ HAI ngày 14/6/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp UBND tỉnh trực tuyến thông qua các nội dung trình tại kỳ họp giữa năm 2021 về điều chỉnh dự toán NSNN và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
 - Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp xem xét nội dung tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh” (giao Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021.
- Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp rà soát tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành cụm các công trình trên hành trình đi tìm đường cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia - Hunsen (do UBND huyện Lộc Ninh mời).

- Địa điểm: Hội Trường B, UBND huyện Lộc Ninh.
THỨ BA ngày 15/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 0800 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp:
(1) 14h00 Thông qua Tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh thuận chủ trương tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ (giai đoạn 2020 - 2025); Dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả liên kết vùng, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch giai đoạn 2021 - 2025 (thuộc BCN73) và “Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng để khai thác các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (thuộc BCN73) (Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
(2) 15h30 Thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giao Phòng Quản lý văn hoá phối hợp Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Giám đốc Bảo tàng Hồ Tiến Duật; Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.
THỨ TƯ ngày 16/6/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp xét tuyển đặc cách viên chức thành công chức (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; các Thành viên theo Quyết định số 1437/QĐ-SVHTTDL ngày 07/6/2021.
2/ 06h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh chuẩn bị công tác tổ chức Lễ khánh thành Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (từ ngày 16/6/2021 đến ngày 20/6/2021).
- Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp trực tuyến đánh giá sơ kết tình hình hoạt động Cổng TTĐT 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Soạn thảo tham mưu, xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định số 393/QĐ-SVHTTDL ngày 25/2/2021.
THỨ NĂM ngày 17/6/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trần Tấn Tâm.

3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Dương Thị Thanh Vị;  Chuyên viên Cao Thế Hải.
THỨ SÁU ngày 18/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh (Theo thông báo số 880/TB-ĐKT1716 ngày 15/6/2021).
- Địa điểm: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
4/ 07h45 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ tham gia Đoàn đi thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).
- Địa điểm: Tập Trung tại Tỉnh ủy

5/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa dự Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Bình Phước, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Cơ quan Hội VHNT (Trung tâm Văn hóa cũ).
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT ngày 20/6/2021:
Sáng:  
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ khánh thành Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại điểm X-16, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung.
 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay8,273
  • Tháng hiện tại376,916
  • Tổng lượt truy cập8,791,851

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây