Thứ tư, 29/05/2024, 02:20
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 25/2022

Lịch làm việc tuần 25/2022

Số kí hiệu LLV 25/2022
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 25 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)
 
CHỦ NHẬT ngày 19/6/2022:
Sáng:  
  1/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pốt” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại Khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Viên chức Bảo tàng Lê Văn Năm.
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm tại X16.
- Địa điểm: Tại nhà chờ Khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Viên chức Bảo tàng Lê Văn Năm.
THỨ HAI ngày 20/6/2022:
Sáng:  
  1/ 06h45 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pốt” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại Khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Viên chức Bảo tàng Lê Văn Năm.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
3/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước (Cả ngày).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự trả lời phỏng vấn chương trình Talk show “Gia đình hạnh phúc - Xã hội phồn vinh”.
- Địa điểm: Tại phim trường Đài phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức giải cầu lông, bóng bàn ĐH TDTT tỉnh (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ,; Trưởng, Phó Phòng QLTDTT; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên Phan Vũ Phương.
THỨ BA ngày 21/6/2022:
Sáng:  
  1/ 09h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự họp Đoàn kiểm tra và công bố quyết định kiểm tra.
- Địa điểm: Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Bí thư Đảng ủy: Trần Thế Anh, Dương Thị Thanh Vị.
2/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng và các hạng mục khác khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 07h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Khai mạc Đại hội TDTT huyện Hớn Quản lần thứ VI, năm 2021.
- Địa điểm: Quảng trường huyện Hớn Quản.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TDDTDTT tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 14h00 Chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Văn phòng Sở, Phòng QLVH báo cáo nội dung văn bản trễ hạn và phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật.
(2) 15h00 Chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 584-QĐ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; các Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Vân, Đặng Tấn Sĩ; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Kế toán đơn vị; Đảng vụ Trần Tấn Tâm.
2/ 16h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự liên hoan kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và chia tay đồng chí Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập nghỉ hưu theo chế độ.
- Địa điểm: Khuôn viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
THỨ ngày 22/6/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp tổ soạn thảo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh (Giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định số 1512/QĐ-SVHTTDL ngày 15/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI, năm 2022 tại Bình Phước.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
- Thành phần: Chánh Văn Phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Tổ chức diễn tập phương án chữa và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh.
THỨ NĂM ngày 23/6/2022:
Sáng:  
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 08h00 Chủ trì họp Ban Tổ chức và Trưởng đoàn Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI năm 2022 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 994/QĐ-SVHTTDL ngày 26/4/2022  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao phòng Quản lý văn hóa thông báo).
(2) 09h30 Chủ trì tổng duyệt chương khai mạc tổ chức Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI, năm 2022 tại Bình Phước (Giao phòng QLVH và Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Thành viên Ban Tổ chức Ngày hội theo Quyết định số 994/QĐ-SVHTTDL ngày 26/4/2022, gồm: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn; Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Dương Thị Thanh Vị; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Dẫn Chương trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Bốc thăm các phần thi Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI năm 2022 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Trưởng đoàn các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu; Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên Trương Xuân Thành.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở
(1) 14h00 Tham dự các hoạt động của Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI, năm 2022 tại Bình Phước.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 994/QĐ-SVHTTDL ngày 26/4/2022  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành viên Ban Giám khảo, Tổ Trọng tài.
(2) 17h00 Dự tiệc chiêu đãi các Đoàn về tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI, năm 2022 tại Bình Phước.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 994/QĐ-SVHTTDL ngày 26/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành viên Ban Giám Khảo, Tổ Trọng tài; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở.
Tối:  
  1/ 19h30 Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở dự Khai mạc Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI, năm 2022 tại Bình Phước (Giao phòng QLVH và Trung tâm Văn hóa tỉnh và các đơn vị được phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Giao Thủ trưởng các đơn vị thông báo triệu tập thành phần của đơn vị mình tham gia đầy đủ và chịu trách nhiệm theo dõi điểm danh số lượng tham dự báo cáo Ban Giám đốc Sở).
THỨ SÁU ngày 24/6/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở tham dự các hoạt động của Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI, năm 2022 tại Bình Phước.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 994/QĐ-SVHTTDL ngày 26/4/2022  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Giám Khảo, Tổ Trọng tài.
Chiều:  
  1/ 14h00 Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở dự Bế mạc Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI, năm 2022 tại Bình Phước (Giao phòng QLVH và Trung tâm Văn hóa tỉnh và các đơn vị được phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Giao Thủ trưởng các đơn vị thông báo triệu tập thành phần của đơn vị mình tham gia đầy đủ và chịu trách nhiệm theo dõi điểm danh số lượng tham dự báo cáo Ban Giám đốc Sở).
THỨ BẢY ngày 25/6/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ Khai mạc Giải dù lượn Tà Đùng - Đắk Nông mở rộng tranh cúp Phú Cường năm 2022.
- Địa điểm: Khu du lịch Tà Đùng, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
CHỦ NHẬT ngày 26/6/2022:
Chiều  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 15h00 Chủ trì họp nghe Văn phòng báo cáo các nội dung kiểm tra theo Quyết định số 584-QĐ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; các Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Vân, Đặng Tấn Sĩ; Đảng vụ Trần Tấn Tâm; Chuyên viên Lê Văn Núi.
(2) 17h00 Dự khán trận đấu giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia giữa Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước gặp Phù Đổng.
- Địa điểm: Sân Vận động tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Giao Thủ trưởng các đơn vị thông báo triệu tập thành phần của đơn vị mình tham gia đầy đủ và chịu trách nhiệm theo dõi điểm danh số lượng tham dự báo cáo Ban Giám đốc Sở).
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay6,150
  • Tháng hiện tại483,213
  • Tổng lượt truy cập8,898,148

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây