Thứ ba, 18/06/2024, 15:05
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 25

Lịch làm việc tuần 25

Số kí hiệu LLV252021
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 25 (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 26/6/2021)
THỨ HAI ngày 21/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/10h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung đi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (theo Thông báo của Bệnh viện đa khoa tỉnh).
- Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà 9 tầng, Bệnh viện đa khoa tỉnh.
- Cùng đi: Cán bộ, công chức, nhân viên Sở (theo danh sách đã được phân bổ gửi các phòng trên nhóm Zalo Cán bộ Sở VHTTDL).
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp xét chứng thư thẩm định giá gói thầu mua sắm hệ thống giàn lạnh và máy tra cứu phục vụ phòng trưng bày Di sản văn hóa tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Vân, Đặng Tấn Sĩ; Giám đốc Bảo tàng Hồ Tiến Duật, Kế toán Bảo tàng tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ BA ngày 22/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống từ ngày 01/7/2021 (do Bộ Công an chủ trì).
- Địa điểm: Hội trường B, Công an tỉnh.
3/ 0800 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp kiểm điểm Phòng Quản lý du lịch theo nội dung Kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra 698.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp bàn thống nhất nội dung xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giao Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ.
3/14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự tập huấn phòng, chống Covid-19 (do Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến).

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Chi nhánh viễn thông Viettel Bình Phước.
THỨ TƯ ngày 23/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng, lần thứ 4/2021.
 - Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 06/2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên chi bộ Văn phòng Sở.
THỨ NĂM ngày 24/6/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua lần 2: Dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả liên kết vùng, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch giai đoạn 2021 - 2025 (thuộc BCN73) và “Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng để khai thác các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (thuộc BCN73); Tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh thuận chủ trương tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ (giai đoạn 2020 - 2025); (Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch; chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh lần thứ 14, khóa II.
- Địa điểm: Tại Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Chủ nhiệm 76 thông qua: Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 01- KH/BCN76 trong quý I, II/2021; Xem xét, cho ý kiến với các dự thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương tham gia khảo sát hiện trạng công trình quảng cáo tại khu phố 7, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (giao Phòng Quản lý văn hóa mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Khu phố 7, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.
- Cùng đi: Chuyên viên Nguyễn Thị Diệu.
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý II năm 2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ban Giám đốc Sở; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng các phòng thuộc Sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn cơ sở.
THỨ SÁU ngày 25/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thực hiện giám định tư pháp theo Quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp (giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa  Huỳnh Thế Phương; Trưởng Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Ngọc Lương; chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp góp ý đối với các tác phẩm đã được chọn vào Vòng chung khảo Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) Bình Long (theo thư mời của UBND thị xã Bình Long).
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long (Trung tâm điều hành thông minh).

3/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp công bố Quyết định thanh tra đối với Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Địa điểm: Tại Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1491/QĐ-SVHTTDL ngày 10/6/2021; Lãnh đạo và viên chức Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
THỨ  BẢY  ngày 26/6/2021:
Chiều: 1/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 

- 07h30 ngày 25/6/2021 toàn thể cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng


 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:35

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 956 | lượt tải:193

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1170 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 775 | lượt tải:113

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1840 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay8,665
  • Tháng hiện tại186,085
  • Tổng lượt truy cập9,113,446

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây