Thứ ba, 23/04/2024, 00:21
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 27/2023

Lịch làm việc tuần 27/2023

Số kí hiệu LLV 27/2023
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 27 (từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 03/7/2023:  
Sáng:    
  1/  09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan đầu tháng 7/2023 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở
- Thành phần: Toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Phòng QLDL về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch năm 2023 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ BA ngày 04/7/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
 - Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban lĩnh vực TDTT tháng 7/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự khai mạc lớp tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
- Cùng dự: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
 - Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 05/7/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe phòng QLDL báo cáo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch năm 2023 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe Ban Tổ chức Hội thảo khoa học và Techmart chuyên ngành điều năm 2023 báo cáo quá trình chuẩn bị Hội thảo và Techmart chuyên ngành điều năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Giao Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh.
 
THỨ NĂM ngày 06/7/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác theo Chương trình riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cả ngày).
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh cùng Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
 
Chiều:    
  1/  Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung cùng đoàn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi kiểm tra công tác triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đồng Phú.
- Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú.
- Cùng đi: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
 
THỨ SÁU ngày 07/7/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 07h30 Dự Lễ khai mạc Techmart chuyên ngành điều.
- Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
(2) 08h30 Dự Hội thảo “Giải pháp khoa học và công nghệ nâng cao giá trị ngành điều tỉnh Bình Phước”.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì
(1) 08h00 Họp Ban tổ chức giải Vô địch Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
(2) 9h00 Họp Ban tổ chức Giải Vô địch Bơi các lứa tuổi tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Trưởng phòng VH&TT thị xã Bình Long Văn Công Danh, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Giám đốc Trung tâm VH-TT&ĐTT-TH thị xã Bình Long Mai Văn Truyền, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
4/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trao đổi, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.
- Địa điểm: Tại phòng họp 5, Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Số 86, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1).
5/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường A (lầu 2) - Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng (thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).
6/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hp số 03/CTr-CAT-MTTQ giữa Công an tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” (2013 - 2023).
- Địa điểm: Hội trường A - Công an TP. Đồng Xoài.
7/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất để tham mưu UBND tỉnh giải trình các nội dung theo Công văn số 5154/BKHĐT-QLQH ngày 03/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BẢY ngày 08/7/2023  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu nghiên cứu chuyên đề:Tài chính công - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) (Đến hết ngày 09/7/2023)
- Địa điểm: Phòng học C, Trường Chính trị tỉnh.
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1648 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1602 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay5,320
  • Tháng hiện tại288,016
  • Tổng lượt truy cập8,291,157

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây