Thứ tư, 29/05/2024, 02:38
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 28/2023

Lịch làm việc tuần 28/2023

Số kí hiệu LLV 28/2023
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 28 (từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 10/7/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc xem xét Tờ trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh về công tác cán bộ.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Dương Thị Thanh Vị, Chuyên viên Lê Văn Núi.
2/ 15h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét Tờ trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh về công tác cán bộ.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ.
 
THỨ BA ngày 11/7/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc theo chương trình riêng (cả ngày).
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và thông qua dự thảo Nghị quyết (Từ ngày 11/7 đến ngày 12/7/2023, sáng 07h30, chiều 14h00; Trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơ - mi, thắt caravate; Ghế ngồi số 110, hàng thứ 5, dãy ghế thứ 3).
- Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2023 (do Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự cuộc họp lần thứ nhất Tổ giúp việc thành viên BCĐ Trung ương giải quyết vấn đề người gốc Việt tại Campuchia trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an tỉnh.
 
THỨ ngày 12/7/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố kết luận thanh tra đối với Bảo tàng tỉnh (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh
- Thành phần: Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1603, Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 do Ủy ban Dân tộc tổ chức.
- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBMTTQVN tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh nghe báo cáo tình hoạt động của Trung tâm 06 tháng đầu năm, khó khăn, vướng mắc và, đề xuất, kiến nghị.
- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh
 
THỨ NĂM ngày 13/7/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị quán triệt ý định; triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; công bố ý định diễn tập KVPT huyện Bù Đăng, Đồng Phú và tập huấn diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Tại Hội trường A, Bộ CHQS tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Văn Núi (dự tập huấn xây dựng Kế hoạch).
 2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội thao người cao tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo phòng QLTDTT; Chuyên viên: Điểu Thị Mộng Tuyền, Phan Vũ Phương.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2023 (Từ ngày 13/7 đến ngày 14/7/2023).
- Địa điểm: Khách Sạn Sao Mai, đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
5/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh dự Khai mạc giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng huyện Đồng Phú, năm 2023.
- Địa điểm: Tại sân Bóng đá nhân tạo Lâm Tùng, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ SÁU ngày 14/7/2023:  
Sáng:    
  1/  08h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 dự Hội nghị trực tuyến 3 cấp: tỉnh, huyện, xã sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 triển khai Đề án 06/CP.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1773 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay6,294
  • Tháng hiện tại483,357
  • Tổng lượt truy cập8,898,292

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây