Thứ bảy, 01/04/2023, 01:02
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 29/2022

Lịch làm việc tuần 29/2022

Số kí hiệu LLV 29/2022
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 29 (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 23/7/2022

 

THỨ HAI ngày 18/7/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ BA ngày 19/7/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ ngày 20/7/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Ngành văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Công chức khối Văn phòng Sở; Trưởng, phó các phòng, đội của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. (https://zalo.me/g/zxceyp063 soket6thanga Văn phòng Sở không photo tài liệu)
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Thành viên BCĐ 389, ủy quyền Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện  đề án tuyên truyền giáo dục đạo Đức lối sống trong gia đình năm 2022 và kiểm tra hiện trạng pano tuyên truyền công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Lộc Ninh (Cả ngày).
- Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Khối thi đua số 06.
- Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
THỨ NĂM ngày 21/7/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức kết nối từ điểm cầu Trung ương tới cấp tỉnh, huyện, xã (1,5 ngày từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022; sáng từ 08h00, chiều từ 14h00).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Tất cả Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 07h45 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức kết nối từ điểm cầu Trung ương tới cấp tỉnh, huyện, xã (1,5 ngày từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022, sáng từ 07h45; chiều từ 13h45).
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức kết nối từ điểm cầu Trung ương tới cấp tỉnh, huyện, xã (1,5 ngày từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022; sáng từ 08h00, chiều từ 14h00).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doang nghiệp tỉnh.
4/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý  TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Vovinam Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Huỳnh Minh Hải; Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; Trưởng đoàn, HLV các đơn vị tham dự giải.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện  đề án tuyên truyền giáo dục đạo Đức lối sống trong gia đình năm 2022 và kiểm tra hiện trạng pano tuyên truyền công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Đồng Phú (Cả ngày).
- Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương dự giao ban công tác pháp chế 06 tháng đầu năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
THỨ SÁU ngày 22/7/2022:
Sáng:  
  1/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Cụm khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 04, đường Trần Phú, Phường 01, Thành phố Vũng Tàu).
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Vovinam Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Thành phần: Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thành viên BTC giải; Công chức khối Văn phòng Sở; Tổ Trọng tài và các đoàn HLV, VĐV.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện  đề án tuyên truyền giáo dục đạo Đức lối sống trong gia đình năm 2022 và kiểm tra hiện trạng pano tuyên truyền công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Chơn Thành (Cả ngày).
- Địa điểm: Chơn Thành
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đi kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Địa điểm: Tại công trình xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng đi: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Vũ Đình Tứ.
THỨ BẢY ngày 23/7/2022:
Tối:  
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh (Thành viên BCĐ hè) theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Bế mạc Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi “Hoa Phượng đỏ” tỉnh Bình Phước lần thứ XXII năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.

 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

hoc tap bac

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 120 | lượt tải:35

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:18

138/QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 90 | lượt tải:26

2412/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 83 | lượt tải:21

3072/GP-SVHTTDL

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Thời gian đăng: 08/11/2022

lượt xem: 611 | lượt tải:102
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay6,952
  • Tháng hiện tại6,952
  • Tổng lượt truy cập4,527,694
hotline

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Văn Chung
- Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
- Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây