Thứ tư, 29/05/2024, 02:49
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 31/2022

Lịch làm việc tuần 31/2022

Số kí hiệu LLV 31/2022
Ngày ban hành 29/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 31 (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)
 
THỨ HAI ngày 01/8/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan tháng 8/2022 (Giao văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên khối văn phòng Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị giao ban và họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo.
3/ 14h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị Họp mặt kỷ niệm 07 năm thành lập huyện Phú Riềng (2015 - 2022).
- Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng (Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).
THỨ BA ngày 02/8/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chấm vòng sơ khảo, chung khảo Cuộc thi Sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) thị xã Phước Long.
 - Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phước Long.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn Giải Bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên Phan Vũ Phương; Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Thi đấu Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Trưởng đoàn, HLV các đơn vị tham dự giải.
Chiều:  
  1/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung gặp gỡ Ban Huấn luyện và các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Vũ Đình Tứ; Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Nguyễn Anh Tuấn; Ban Huấn luyện và cầu thủ CLB Bóng đá Bình Phước.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 15h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp phân công trọng tài làm nhiệm vụ tại Giải Bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V,I năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Thành phần: Chuyên viên Phan Vũ Phương; Tổ Trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
THỨ ngày 03/8/2022:
Sáng:  
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp họp nghe báo cáo nội bài hát cổ động giải Việt dã chinh phục đỉnh cao Bà Rá (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Trưởng phòng Quản lý văn hoá Hồ Tiến Duật;  Trưởng Đoàn CMNDT tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân và các thành phần khác của Đoàn do đơn vị thông báo.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương (Cả ngày).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
- Địa điểm: Sân Vận động tỉnh (sân phụ).
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lãnh đạo và công chức Phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng của Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.
- Địa điểm: Tại Trung đoàn BB736 (Ấp Sóc Trào, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản).
5/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị triển khai thực hiện các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ (hình thực trực tuyến qua phần mềm Zoom).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp xử lý trạm biến áp công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM ngày 04/8/2022:
Sáng:  
  1/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Phó Trưởng ban Thường trực theo ủy quyền của Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII lần thứ 27 năm 2022: Chủ trì họp nghe báo cáo việc triển khai công tác tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII lần thứ 27, năm 2022 tại tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Thành viên Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII lần thứ 27 năm 2022 theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh (Giao phòng QLVH thông báo); Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước để thông qua phương án đặt tên đường đợt 2 trên địa bàn thị xã Phước Long (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thị xã Phước Long (Giao phòng QLVH thông báo); Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020 - 2025 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
4/ Phó Giám đốc: Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
5/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ dự họp liên ngành về tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
6/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tham gia Tổ kiểm tra liên ngành chấn chính kỷ luật, kỷ cương hành chính kiểm tra tại huyện Bù Đăng.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
7/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Thành viên BCĐ 389 tỉnh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch, lần 2 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua mẫu thiết kế bia chụp mộ Liệt sĩ để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 15/6/2021.
- Đại điểm: Phòng họp Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh.
THỨ SÁU ngày 05/8/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp với các ngành liên quan thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLVH chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND thành phố Đồng Xoài (Giao phòng QLVH mời).
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Giám đốc Thư viện Vũ Ngọc Bích; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Chuyên viên Nguyễn Thị Dịu.
2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ Sở.
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng, Lê Thị Tiền.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ họp Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá".
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1063/QĐ-SVHTTDL ngày 06/5/2022, gồm: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải.
THỨ BẢY ngày 06/8/2022:
Sáng:  
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 07h00 Dự Khai mạc Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 (2) 10h00 dự Lễ Bế mạc Giải Bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
- Địa điểm: Sân Vận động tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Lãnh đạo và công chức Phòng Quản lý TDTT; Lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ Khánh thành vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Nguyễn Chí Thanh - Lê Quý Đôn.
- Địa điểm: Tại vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Nguyễn Chí Thanh - Lê Quý Đôn (thị xã Bình Long).
CHỦ NHẬT ngày 07/8/2022:
Sáng:  
  1/ 11h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Bế mạc Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Adela Center (Số 271, QL14, P. Tân Thiện, TP. Đồng Xoài).
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG(đã ký)Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:171

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1773 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay6,399
  • Tháng hiện tại483,462
  • Tổng lượt truy cập8,898,397

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây