Thứ tư, 29/05/2024, 02:01
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 32/2023

Lịch làm việc tuần 32/2023

Số kí hiệu LLV 32/2023
Ngày ban hành 05/08/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 32 (từ ngày 07/8/2023 đến ngày 12/8/2023)

 
THỨ HAI ngày 07/8/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự duyệt phóng sự phục vụ Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phim trường Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
3/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo công tác  chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2/ 14h00 - 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp xem xét đề xuất của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh về danh sách các xã phấn đấu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Tổ chức Giải “Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023”.
- Địa điểm: Phòng họp A, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
4/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự dự Hội thảo ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay và Lễ công bố cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ “Dữ liệu với cuộc sống” và Website diễn đàn chuyển đổi số quốc gia”.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh.
 
THỨ BA ngày 08/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương, Thanh tra viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh rà soát lại các nội dung báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Tại phòng làm việc.
- Thành phần: Lãnh đạo phòng QLVH.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban lĩnh vực TDTT tháng 8/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần:  Lãnh đạo và công chức phòng QL TDTT, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
4/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh dự Lễ Khai mạc và trao giải triển lãm mỹ thuật khu vực II - Miền Đông Nam Bộ lần thứ 28 năm 2023 tịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 04, Trần Phú, phường 01, thành phố Vũng Tàu).
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023 (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với phòng Quản lý du lịch về công tác tham mưu thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước và công tác quản lý, vận hành Cổng du lịch thông minh tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 09/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Chủ tịch Công Đoàn cơ sở Đỗ Minh Trung chủ trì họp Ban Chấp hành công Đoàn cơ sở quý III/2023, nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị, Tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi năm  2022-2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp báo về Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh Bình Phước khóa X.

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Long Giang, thị xã Phước Long.
5/ 07h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính (Cả ngày).
- Địa điểm: Các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Chiều:  
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung
 (1) 14h00 Dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị, Trường Chính trị tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng QLVH, Phòng QLDL, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và các bộ phận có liên quan (Giao Phòng QLVH thông báo).
(2) 17h00 Dự Đón Đoàn công tác Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023..
- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng dự: Các Phó Gám đốc Sở.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự tiếp đón Đoàn công tác Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023..
- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở.
 
THỨ NĂM ngày 10/8/2023:  
Sáng:    
  1/ 06h00 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp ăn sáng cùng Đoàn công tác Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Tại khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng tiếp: Các Phó Giám đốc Sở.
2/ 07h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.
- Địa điểm: UBND xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.
3/ 07h45 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ phát động “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2023”.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
- Cùng đi: Lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu giải Vô địch Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền và Trưởng các Đoàn tham dự giải.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 8/2023 do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị Hội trường, âm thanh, đường truyền và bảo vệ giữ xe).
- Địa điểm: Hội trưởng Sở.
- Cùng dự: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự tiếp đón Đoàn công tác Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023..
- Địa điểm: Tại tầng trệt Văn phòng Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở.
 
THỨ SÁU ngày 11/8/2023:  
Sáng:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung
 (1) 06h00 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp ăn sáng cùng Đoàn công tác Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Tại khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
(2) 07h00 Dự Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và bộ phận phục vụ tại Hội nghị.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự Lễ Khai mạc giải Vô địch Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLTDTT.
3/ 07h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung ủy quyền Đảng ủy viên Tô Văn Hoàng chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ; viên chức, nhân viên các đơn vị thuộc Sở; huấn luyện viên thuộc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh (Trừ các đồng chí tham dự và phục vụ tại điểm cầu Trường Chính trị; các đơn vị đảm bảo cử nhân viên trực tại cơ quan, đơn vị).
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội thảo chuyên đề về liên kết sản xuất chương trình văn hóa - văn nghệ, cụm thi đua số 07 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp A, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp xét kết quả đánh giá, xếp loại đơn vị học tập.

- Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
THỨ BẢY ngày 12/8/2023:  
Chiều:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Kinh tế vĩ mô Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Phòng học 102E, Trường Chính trị tỉnh.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay5,899
  • Tháng hiện tại482,962
  • Tổng lượt truy cập8,897,897

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây