Thứ tư, 29/05/2024, 00:59
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 33/2023

Lịch làm việc tuần 33/2023

Số kí hiệu LLV 33/2023
Ngày ban hành 12/08/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 33 (từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)

 
THỨ HAI ngày 14/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc theo Chương trình riêng (Từ ngày 14/8 đến hết ngày 16/8/2023).
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Công ty cổ phần Hà Mỵ về việc phối hợp tham gia Hội chợ du lịch quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Hà Mỵ, huyện Đồng Phú.
- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo phòng QLDL, Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trự sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Ngày hội Âm nhạc Việt Nam, năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Trần Tấn Tâm.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024 (Giao Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 15/8/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững.
- Địa điểm: Phòng họp, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 08 tháng đầu năm 2023.
- Địa điểm: Huyện ủy Bù Gia Mập.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung dự họp xem xét báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị văn hóa cấp tỉnh năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ tham mưu trong thời gian tới (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
3/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự Hội nghị trực tuyến Hội thảo phát huy vai trò gia đình, dòng họ trong thời kỳ mới.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
THỨ ngày 16/8/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật.
2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/  14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 29/2023, nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị văn hóa cấp tỉnh năm 2023 (Giao phòng QLVH tham mưu nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật.
2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM ngày 17/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 14h00 Dự họp xem xét phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
(2) 16h00 Dự họp xem xét chủ trương xã hội hóa Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước (Giao phòng QLTDTT phối hợp với Trung tâm HL&TĐTDTT chuẩn bị nội dung).
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tập huấn “Xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tổ chức (Đến hết sáng ngày 18/8/2023).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 18/8/2023:  
Sáng:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp đón và tham gia các hoạt động của Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc tại tỉnh Bình Phước (Cả ngày).
- Địa điểm, thời gian: Theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn dự tập huấn “Xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tổ chức (Đến hết sáng ngày 18/8/2023).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự Chương trình đối thoại, bồi dưỡng kỹ năng sáng tác Văn học.
- Địa điểm: Hội trường Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước.
6/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp phối hợp triển khai dự án Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, Địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025.
- Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cùng dự: Chuyên viên Trần Văn Luân.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh Ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự Hội thảo chuyên đề về liên kết sản xuất chương trình văn hóa - văn nghệ, cụm thi đua số 07 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp A, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
 
THỨ BẢY ngày 19/8/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền đại diện Lãnh đạo phòng QLTDTT dự Lễ khai giảng lớp tập huấn chuyên môn huấn luyện viên, trọng tài Vovinam tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà tập đa năng - Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
 
CHỦ NHẬT ngày 20/8/2023:  
Chiều:    
  1/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự khán trận đấu giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia giữa CLB Bình Phước gặp Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Địa điểm: Sân Vận động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:18

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 882 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1076 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay5,330
  • Tháng hiện tại482,393
  • Tổng lượt truy cập8,897,328

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây