Thứ sáu, 24/05/2024, 16:39
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 34/2023

Lịch làm việc tuần 34/2023

Số kí hiệu LLV 34/2023
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 34 (từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 21/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, chuyên viên Lê Văn Núi.
2/ 15h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Đảng ủy về công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn  dự họp khảo sát, đánh gia việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
 - Địa điểm: Phòng họp B, Sở NN&PTNT
- Cùng dự: Chuyên viên Trương Xuân Thành.
 
THỨ BA ngày 22/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng đi: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Chuyên viên Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu; Đại diện Thanh tra Sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua báo cáo việc đề xuất nhiệm vụ và kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng, Giám đốc Thư viện tỉnh Vũ Ngọc Bích, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Trần Tấn Tâm.
2/ 15h30 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Trần Văn Chung làm việc với Ban Giám đốc và Chi ủy Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Ban Giám đốc và Chi ủy Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh; Chuyên viên Lê Văn Núi.
 
THỨ ngày 23/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.
- Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức Hội thao người cao tuổi  tỉnh Bình Phước năm 2023 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Lãnh đạo phòng QLTDTT; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân; Chuyên viên: Điểu Thị Mộng Tuyền, Phan Vũ Phương.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Chủ tịch Công Đoàn cơ sở đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc và học sinh giỏi năm học 2022 - 2023.
- Địa điểm: Thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Đại diện BCH Công đoàn cơ sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 8/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
THỨ NĂM ngày 24/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Cải cách hành chính (PAR index, SIPAS, PAPI) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành.
- Cùng đi: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Chuyên viên Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu; Đại diện Thanh tra Sở.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải dự hội nghị tuyên dương Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Người bảo trợ tiêu biểu lần thứ VII, năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức tuyển chọn ca khúc tiêu biểu về tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội VHNT tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (Giao Phòng QLVH tham mưu mời).
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng Quản lý Văn hoá Hồ Tiến Duật; Chuyên viên: Trương Thị Mỹ Huệ, Nguyễn Thị Dịu.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 25/8/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 09h00 Dự họp báo cáo đề xuất việc đăng cai tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II lần thứ XIV năm 2025 theo Tờ trình số 1982/TTr-SVHTTDL ngày 05/7/2023 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải.
(2) 09h30 Dự họp báo cáo việc đề xuất nhiệm vụ và kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.
- Cùng đi: Chuyên viên Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu; Đại diện Thanh tra Sở.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Chủ tịch Công Đoàn cơ sở  chủ trì tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh xuất sắc và học sinh giỏi năm học 2022 - 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền (Tà Thiết), huyện Lộc Ninh.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; BCH Công đoàn cơ sở; BCH Chi đoàn cơ sở Sở VH,TT&DL; Học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và phụ huynh học sinh xuất sắc, học sinh giỏi được tuyên dương.
4/ 07h45 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác Hà Nội dự Hội thảo - Hội nghị - Tập huấn "Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh" (Từ ngày 26/8/2023 đến hết ngày 27/8/2023).
- Địa điểm: Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Chuyên viên Nguyễn Thị Dịu.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

3/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai dự Hội nghị liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.
- Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn (Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Cùng dự:  Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha (Giao phòng QLDL mời các Doanh nghiệp liên quan).
 
CHỦ NHẬT ngày 27/8/2023:  
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tham dự các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) (đến hết ngày 28/8/2023).
(1) Chương trình Nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”
- Thời gian, địa điểm: 20 giờ 00 ngày 27/8/2023 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Ba Đình, Hà Nội.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.
(2) Hội nghị Tuyên dương dương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023.
- Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, ngày 28/8/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh
tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Thương mại dịch vụ Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 50 | lượt tải:14

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 867 | lượt tải:167

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1059 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 686 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1753 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay21,194
  • Tháng hiện tại405,849
  • Tổng lượt truy cập8,820,784

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây