Thứ ba, 18/06/2024, 15:10
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 37/2023

Lịch làm việc tuần 37/2023

Số kí hiệu LLV 37/2023
Ngày ban hành 09/09/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 37 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

 
THỨ HAI ngày 11/9/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác tại Hà Nội (đến hết ngày 13/9/2023).
2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Thường trực Tình ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2023; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 12/9/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý quy hoạch phân khu sân gôn kết hợp khu đô thị, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành.
- Địa điểm:  Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp triển khai công tác đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2023 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh, Trưởng đoàn CMNDT tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân, Phó CVP Đỗ Thị Vân, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
3/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai Trung ương do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn.
- Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH đi kiểm tra tiêu chí văn hóa các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Đại diện phòng QLTDTT; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu.
5/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người Cao tuổi Việt Nam.
- Địa điểm:  Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  / Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ ngày 13/9/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Hành chính công, quản lý công Lớp bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý (Từ ngày 13/9 đến hết ngày 14/9/2023).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với các đơn vị về thống nhất các nội dung liên quan đối với hồ sơ công nhận Khu, điểm du lịch (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLDL.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 14/9/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua dự thảo Nghị quyết Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố (Giao phòng QLVH tham mưu mời).
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH đi kiểm tra tiêu chí văn hóa các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
- Cùng đi: Đại diện phòng QLTDTT; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu.
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/  14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp UBND tỉnh thông qua Quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Tỉnh ủy về dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hóa (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp báo cáo thông qua kết quả giám sát triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp B, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật.
4/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng đoàn, Huấn luyện viên các đơn vị tham dự giải; Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; Trọng tài.
5/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đến làm việc tại Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ.
 
THỨ SÁU ngày 15/9/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cả ngày).
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu (mới) Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lãnh đạo và công chức Phòng Quản lý TDTT; Tổ trọng tài và lực lượng phục vụ.
 
  3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra tiêu chí văn hóa các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Xã Minh Lập, huyện Chơn Thành.
- Cùng đi: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Đại diện phòng QLTDTT; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
5/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong tiếp và làm việc với đoàn  Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và viên chức phụ trách an toàn thông tin mạng, bí mật nhà nước các đơn vị; Chuyên viên Trần Văn Luân.
6/ 08h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn Hội thao Người cao tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên: Điểu Thị Mộng Tuyền, Phan Vũ Phương; Trưởng các đoàn tham dự giải.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ chủ trì Lễ bế giảng lớp phổ cập bơi cho trẻ em năm 2023.
- Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Phan Vũ Phương.

* 15h00 ngày 13/9/2023 toàn thể công chức Khối Văn phòng Sở dọn vệ sinh cơ quan.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:35

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 956 | lượt tải:193

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1170 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 775 | lượt tải:113

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1840 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay8,665
  • Tháng hiện tại186,101
  • Tổng lượt truy cập9,113,462

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây