Thứ năm, 23/05/2024, 05:02
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 38/2022

Lịch làm việc tuần 38/2022

Số kí hiệu LLV 38/2022
Ngày ban hành 17/09/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 38 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022)
 
THỨ HAI ngày 19/9/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tập huấn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và ủy viên UBKT cấp cơ sở đợt 2 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp phân công nhiệm vụ tổ phục vụ lễ tân và hướng dẫn Đại biểu khách mời dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn; Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương; Chuyên viên: Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Anh Thư, Trần Văn Luân, Phạm Thị Kim Kha, Nội Thị Hiếu, Phan Vũ Phương, Nguyễn Thị Dịu, Nguyễn Thị Diệu, Trương Thị Mỹ Huệ, Lê Văn Năm, Huỳnh Văn Thắng; Viên chức: Nguyễn Thị Kim Quý, Đoàn Thị Hương (Trung tâm Văn hóa tỉnh); Trần Văn Cường - Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;
THỨ BA ngày 20/9/2022:
Sáng:  
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022 (Giao phòng Quản lý TDTT tổng hợp nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Dương Thị Thanh Vị; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 07h30 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tập huấn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và ủy viên UBKT cấp cơ sở đợt 2 năm 2022 (đến ngày 22/9/2022).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về trao đổi, thống nhất một số nội dung triển khai trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020 - 2022 và học tập kinh nghiệm thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
4/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự họp thống nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lớp đào tạo lý luận chính trị năm 2022.
-  Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
THỨ TƯ ngày 21/9/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổng duyệt Chương trình Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
-  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).
- Cùng đi: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
-  Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Tối:  
  1/ 19h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Phó Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội dự buổi tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
-  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng thuộc sở; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chuyên viên phòng QL TDTT và các lực lượng phục vụ Đại hội.
THỨ NĂM ngày 22/9/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
2/ 08h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý III năm 2022 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Chi đoàn.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
-  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).
- Cùng đi: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU ngày 23/9/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với Công ty VTF về vấn đề ấn phẩm du lịch.
- Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Cùng đi: Lãnh đạo phòng Quản lý du lịch.
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân dự Hội nghị trực tuyến về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì.

- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Kho bạc nhà nước Bình Phước.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
-  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).
- Cùng đi: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
Tối:  
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì tổng duyệt công tác phục vụ Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
-  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh và các bộ phận liên quan; Tổ phục vụ bê khay và hoa; MC Thúy Ái – Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
THỨ BẢY ngày 24/9/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
-  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).
- Cùng đi: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
Tối:  
  1/ 19h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Phó Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
-  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên, người lao động các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Các lực lượng chuyên môn, phục vụ Đại hội.

Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1748 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay8,334
  • Tháng hiện tại376,977
  • Tổng lượt truy cập8,791,912

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây