Thứ tư, 29/05/2024, 02:09
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 38

Lịch làm việc tuần 38

Số kí hiệu LLV382021
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 38 (từ ngày 19/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
 
 
CHỦ NHẬT ngày 19/9/2021:  
Chiều:  
  1/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ HAI ngày 20/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 21/9/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27 về nội dung: Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh xin chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022) và chào đón năm mới 2022.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 22/9/2021:  
Sáng:    
  08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị diễn đàn (trực tuyến) “Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động quyết liệt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (giao Văn phòng Sở liên hệ địa điểm, kết nối đường truyền trực tuyến).
- Địa điểm: Phòng họp lầu 4, VNPT Bình Phước (Số 1137, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp UBND tỉnh thông qua Kế hoạch phục hồi phát triển KT-XH năm 2021 trong điều kiện bình thường mới; Chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng họp triển khai nội dung đánh giá và tiến hành kiểm tra đánh giá nội bộ về thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đợt 01 năm 2021) (Kiểm tra tại các phòng thuộc Sở từ ngày 22/9/2021 đến ngày 23/9/2021).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Tổ đánh giá theo Kế hoạch số 2319/KH-SVHTTDL ngày 09/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác ISO các phòng thuộc Sở.
 
THỨ NĂM ngày 23/9/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Giao văn phòng Sở phối hợp với các phòng thuộc Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ SÁU ngày 24/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 6/2021 (Cả ngày).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng mở rộng (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả các đồng chí Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng; Mời dự: Đ/c Đỗ Minh Trung - Phó Giám đốc Sở; Đ/c Tô Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Sở; Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng QLDL; Đ/c Đặng Tấn Sĩ - Phó Chánh Văn phòng Sở (thực hiện kiểm, tra giám sát) ; Đ/c Huỳnh Văn Thắng - Chuyên viên phòng QLVH (thực hiện chuyên đề).
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
  (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                   

                                                   (đã ký)
                               
                                                       Tô Văn Hoàng
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay6,052
  • Tháng hiện tại483,115
  • Tổng lượt truy cập8,898,050

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây