Thứ tư, 29/05/2024, 02:52
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 39

Lịch làm việc tuần 39

Số kí hiệu LLV392021
Ngày ban hành 23/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 39 (từ ngày 26/9/2021 đến ngày 02/10/2021)

 
CHỦ NHẬT ngày 26/9/2021:  
Sáng:  
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ HAI ngày 27/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố Kết luận thanh tra đối với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1491/QĐ-SVHTTDL ngày 10/6/2021; Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Viên chức Nguyễn Thị Lương - TP. HCTH Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Viên chức Nguyễn Thị Thủy - Kế toán Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
2/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp bàn giao hồ sơ, chứng từ liên quan đến các dự án theo biên bản giao nhận ngày 13/4/2017 để phục vụ quyết toán.
- Địa điểm: Lầu 2, tòa nhà Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Vân, Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao Ngô Hùng Vĩ.
3/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp xem xét các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ BA ngày 28/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp công bố Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập đối với các tổ chức, cá nhân năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
2/ 17h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 29/9/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và Đảng viên.
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và toàn thể Đảng viên Chi bộ Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
2/ 07h30 Phó Bí thư Đảng ủy: Trần Thế Anh, Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng Đoàn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90, 100 tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2021 trên địa bàn thị xã Bình Long.
- Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy Bình Long.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua kế hoạch hoạt động quý IV/2021 và kế hoạch hoạt động trong điều kiện bình thường mới năm 2022 (giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, sắp xếp chỗ ngồi giãn cách).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
 
THỨ NĂM ngày 30/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo việc rà soát chính sách thu hút đầu tư.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Hội đồng nhân dân (số 05, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
3/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 01/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 03/10/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.  
THỨ BẢY ngày 02/10/2021:  
Sáng    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
  (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
           

                                                   (đã ký)
                                                      Tô Văn Hoàng
 
 
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
   
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:171

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1773 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay6,425
  • Tháng hiện tại483,488
  • Tổng lượt truy cập8,898,423

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây