Thứ năm, 23/05/2024, 05:56
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 40/2023

Lịch làm việc tuần 40/2023

Số kí hiệu LLV 40/2023
Ngày ban hành 30/09/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 40 (từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
 
THỨ HAI ngày 02/10/2023:  
Sáng:    
  1/Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 08h00 Chủ trì họp cơ quan đầu tháng 10/2023 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở
- Thành phần:  Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở
(2) 10h00 Chủ trì họp nghe Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh báo cáo công tác kêu gọi đầu tư xã hội hóa Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ 07h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.
- Địa điểm: Trường THPT thành phố Đồng Xoài.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với đơn vị tài trợ Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo phòng QLTDTT, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDT tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp trao đổi thống nhất các nội dung đầu tư phần mềm quản lý, bảo tồn văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh và phân quyền quản lý, sử dụng cho các huyện trên hệ thống Cổng du lịch thông minh tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (thuộc Sở TT&TT).
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, Chuyên viên Trần Văn Luân.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ BA ngày 03/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Du lịch - Xuất nhập khẩu Mỹ Lệ và Công ty Điều Vinahe thống nhất một số nội dung về việc thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Du lịch - Xuất nhập khẩu Mỹ Lệ và Công ty Điều Vinahe
- Cùng đi: Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
3/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ ngày 04/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp góp ý phương án quy hoạch phân khu khu đô thị Suối Cam, thành phố Đồng Xoài.
- Địa điểm: Sở Xây dựng.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị UBND tỉnh trực tuyến với địa phương sơ kết tình hình 9 tháng năm 2023, nội dung: (1) Sở KH&ĐT báo cáo: (i) Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (ii) Tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; (iii) Đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng của các doanh nghiệp; (2) Sở Tài chính báo cáo: Tình hình thu - chi ngân sách 9 tháng; khó khăn, vướng mắc và kế hoạch, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 05/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
 
1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ SÁU ngày 06/10/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Vận động thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo và Chuyên viên phòng QLDL (Giao phòng QLDL mời các thành viên có liên quan).
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua báo cáo giám sát về thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 - 2025”.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3/ 10h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 20/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, người lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương dự họp Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham dự các hoạt động Ngày Tây Ninh tại Hà Nội “Hương Sắc Tây Ninh 2023” và công tác tại một số tỉnh phía Bắc (Từ chiều ngày 06/10/2023 đến hết ngày 9/10/2023).
- Địa điểm: Tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ BẢY ngày 07/10/2023  
Sáng:    
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ ra mắt và xuất quân Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước.
- Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên khối văn phòng Sở.
2/ Giám đốc Trần Văn Chung tham dự các hoạt động Ngày Tây Ninh tại Hà Nội “Hương Sắc Tây Ninh 2023” và công tác tại một số tỉnh phía Bắc (Từ ngày 07/10/2023 đến hết ngày 9/10/2023).
- Địa điểm: Tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
 
Chiều:    
  1/  Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023 (buổi chiều và buổi tối).
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
CHỦ NHẬT ngày 08/10/2023  
  1/  Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khán các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023 (buổi chiều và buổi tối).
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1750 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay9,285
  • Tháng hiện tại377,928
  • Tổng lượt truy cập8,792,863

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây