hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 41/2023

Lịch làm việc tuần 41/2023

Số kí hiệu LLV 41/2023
Ngày ban hành 07/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 41 (từ ngày 09/10/2023 đến ngày 14/10/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 09/10/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý đô thị, chuyên đề Quản lý nhà nước về quy hoạch Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ngày Chuyển đổi số và công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số, tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND.
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
- Cùng dự: Chuyên viên Trần Văn Luân.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính.
- Địa điểm: Dự trực tuyến qua phần mền Zom (Đường link và mật khẩu đăng nhập theo Công văn số 1730/STP-PC ngày 06/10/2023).
- Cùng dự: Chuyên viên phụ trách công tác Pháp chế.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự xem các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ BA ngày 10/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2023 do Bộ trưởng Bộ GTVT - PCT thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 (Từ ngày 10/11/2023 đến hết buổi sáng ngày 11/10/2023; mặc trang phục đã cấp phát).
- Địa điểm: Sân vận động tỉnh và khu vực Mã Đà.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe phòng QLDL báo cáo về công tác chuẩn bị thành lập Hiệp hội du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự xem các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ ngày 11/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - Trưởng đoàn kiểm tra đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 thành phố Đồng Xoài theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện:  Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ chủ trì (Cả ngày).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên: Lê Văn Núi, Trần Văn Luân.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị kết nối đường truyền, Hội trường và bó trí bảo vệ giữ xe).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
- Địa điểm: Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - Trưởng đoàn kiểm tra
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 phường Tân Phú,  thành phố Đồng Xoài theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND phường Tân Phú.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 phường Tân Đồng,  thành phố Đồng Xoài theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND phường Tân Đồng.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự xem các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 12/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi).
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Phiên thứ 17).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLTDTT dự Lễ xuất quân của Đội bóng Công đoàn Bình Phước tham gia Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023.
- Địa điểm: Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước (Khu phố 1, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành).
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 huyện Đồng Phú theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú  .
- Cùng đi:  Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự xem các trận đấu Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thị trấn Tân Phú.
- Cùng đi:  Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 xã Tân Tiến, huyên Đồng Phú theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Tân Tiến.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.
 
Tối:    
  1/ 19h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ bế mạc Giải vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Tổ phục vụ.
 
THỨ SÁU ngày 13/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý đô thị, chuyên đề Quản lý nhà nước về quy hoạch Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
3/ 08h00 Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt I  năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Thành viên BCĐ 389 tỉnh dự Hội nghị trực tuyến ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm và giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.
- Địa điểm: Phòng họp lầu 4 - Trụ sở VNPT Bình Phước.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 huyện Bù Đăng theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
- Cùng đi:  Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì làm việc với Ban Quản lý Vườn QG Bù Gia Mập.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL; Phó chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thị trấn Đức Phong
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Minh Hưng.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.
 
Tối:    
  1/ 18h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh dự Lễ khai mạc Hội thao ngành Ngân hàng Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
 
THỨ BẢY ngày 14/10/2023  
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý đô thị, chuyên đề Quản lý nhà nước về quy hoạch Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
2/ 06h45 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự tham gia Giải chạy “Happy Run - Happy Life” hưởng ứng Giải “Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023”.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Bình Phước.


* 15h00 ngày 12/10/2023 toàn thể công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở dọn vệ sinh cơ quan.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 871 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3775 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại221,882
  • Tổng lượt truy cập9,454,188
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây