Thứ ba, 23/04/2024, 00:42
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 42/2022

Lịch làm việc tuần 42/2022

Số kí hiệu LLV 42/2022
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)
 
THỨ HAI ngày 17/10/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 07h30 Dự họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022 (Giao phòng QL TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ.
(2) 09h00 Dự họp xem xét nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020 - 2025 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung, gửi trước dự thảo để các thành phần dự họp nghiên cứu).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
3/ 10h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp
Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023.

- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thống nhất tham mưu tổ chức Lễ hội “Bình Phước chào năm mới 2023” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3010/UBND-KGVX ngày 14/10/2022; Bàn Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn; Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Dương Thị Thanh Vị; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Ban Tổ chức cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022 triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 2791/QĐ-SVHTTDL ngày 10/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao Bảo tàng tỉnh thông báo).
THỨ BA ngày 18/10/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Hội đồng dự Họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Âm nhạc của người S’tiêng Bình Phước - Khảo cứu, bảo tồn và phát triển”.
- Địa điểm: Tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: UBND phường Long Thủy, thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2016-2021 do Công an tỉnh phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
4/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh dự Hội nghị Ban Chấp hành phiên cuối khóa III, nhiệm kỳ (2016 - 2021 + 1).

- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra Văn hóa nông thôn trên trên địa bàn tỉnh năm 2022
- Địa điểm: UBND phường Long Giang, thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo nhiệm vụ phương án quy hoạch sân Golf kết hợp khu đô thị, dịch vụ du lịch, nghĩ dưỡng, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
5/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng dự họp bàn thống nhất phương án bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị cụm công trình X-16.
- Địa điểm: Phòng họp B, UBND huyện Lộc Ninh.
THỨ TƯ ngày 19/10/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội thảo tham vấn “Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Cả ngày; Giao Văn phòng liên hệ VNPT bố trí phòng họp và kết nối đường truyền).
- Địa điểm: VNPT tỉnh Bình Phước.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Trưởng phòng QL TDTT Huỳnh Thiện Tịnh; Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
Chiều:  
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM ngày 20/10/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2022 (Tập trung tại sân trước Công an tỉnh lúc 06h00).
- Địa điểm: Xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - Thành viên BCĐ DT KVPT ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong - Thành viên Tổ nội dung dự Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Phước Long năm 2022 (Cả ngày).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
- Cùng đi: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2022.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra Văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022.
- Địa điểm: UBND xã Minh Đức, huyện Hớn Quản.
- Cùng đi: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên.
THỨ SÁU ngày 21/10/2022:
Sáng:  
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (Giao Văn phòng Sở phối hợp các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: UBND phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng đi: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 07h30 Dự Lễ dâng hương tại Tượng đài Phú Riềng đỏ.
- Địa điểm: Tượng đài “Phú Riềng đỏ” tại Nông trường Thuận Phú - Công ty CP Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
(2) 08h30 Dự Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam  (28/10/1929 - 28/10/2022).
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua ca khúc cổ động giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Dương Thị Thanh Vị; Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; Trưởng Đoàn CMNDT tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra Văn hóa nông thôn trên trên địa bàn tỉnh năm 2022
- Địa điểm: UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên.
CHỦ NHẬT ngày 23/10/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Giao Văn phòng chuẩn bị đường truyền kết nối).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Tất cả Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Địa điểm: Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1648 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1602 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay5,506
  • Tháng hiện tại288,202
  • Tổng lượt truy cập8,291,343

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây