Thứ năm, 23/05/2024, 04:47
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 42

Lịch làm việc tuần 42

Số kí hiệu LLV422021
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 42 (từ ngày 17/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
 
 
CHỦ NHẬT ngày 17/10/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm phòng, chống Covid-19 dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 27/4/2021 đến nay.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ HAI ngày 18/10/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công bố Quyết định về công tác cán bộ (giao văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh; Trưởng, Phó Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Trưởng các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Thư viện tỉnh; toàn thể công chức Khối Văn phòng Sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đối với đồng chí Nguyễn Nguyên Nhân (giao Văn phòng Sở và Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Đồng chí Nguyễn Nguyên Nhân; Lãnh đạo Đoàn và toàn thể viên chức, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người lao động Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Tọa đàm trực tuyến với Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021 - 2024.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng tỉnh đối với đồng chí Tô Văn Hoàng (giao Văn phòng Sở và Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Đồng chí Tô Văn Hoàng; Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hồ Tiến Duật; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh.
 
THỨ BA ngày 19/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 08h00 Dự họp công bố Quyết định thành lập các Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đẳng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
(2) 08h15 Dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, điều hành Phòng Quản lý văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân; Các Phó Trưởng phòng và toàn thể chuyên viên phòng Quản lý văn hóa.
3/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc bàn về công tác cán bộ (giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp xem xét phương án giải tỏa trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh (cũ).

- Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh.
 
THỨ ngày 20/10/2021:  
Sáng:    
 
1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020.
- Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 15h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (giao Công đoàn chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Mời Ban Giám đốc Sở cùng dự; Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Ban Chấp hành CĐBP Văn phòng Sở; Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở; toàn thể nữ công đoàn viên khối Văn phòng Sở.
3/ 13h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật dự Hội nghị trực tuyến về công tác thông tin đối ngoại năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
 
THỨ NĂM ngày 21/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề chuyển đổi số từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu cấp huyện (cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai đi công tác Phước Long làm việc với các đơn vị về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích và danh thắng núi Bà Rá (cả ngày, giao phòng Quản lý du lịch liên hệ với các đơn vị).

- Địa điểm: Thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Viên chức Lê Văn Năm - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tồn (Bảo tàng tỉnh).
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự cuộc họp của Bí thư Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo việc rà soát chính sách thu hút đầu tư.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
 
THỨ SÁU ngày 22/10/2021:  
Sáng:    
 
1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc; toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/10/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
3/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự họp trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung của dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009.

- Địa điểm: Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4/ 10h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý du lịch đi khảo sát dự án Khu sinh thái trải nghiệm và Lưu trú Ladona Farmstay của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhà đẹp (do Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).
- Địa điểm: Ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh:
(1) 14h00 Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII (từ 14h00 đến 15h30).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
(2) 16h00 Dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG


                                                             (đã ký)


                                                      Tô Văn Hoàng
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay8,198
  • Tháng hiện tại376,841
  • Tổng lượt truy cập8,791,776

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây