Chủ nhật, 16/06/2024, 21:13
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 43/2023

Lịch làm việc tuần 43/2023

Số kí hiệu LLV 43/2023
Ngày ban hành 21/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 43 (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)

 
THỨ HAI ngày 23/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cả ngày).
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi tham gia sự kiện hoạt động tại Làng văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam (đến hết ngày 23/10/2023).
- Địa điểm: Tại Hà Nội.
- Cùng đi: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân; Chuyên viên: Trương Thị Mỹ Huệ, Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Dịu.
3/ 09h45 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023: Thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
4/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
5/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đình thần Tân Lập Phú (1923 - 2023).
- Địa điểm: Đình thần Tân Lập Phú (KP. Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long).
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng đoàn công tác của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội chợ du lịch quốc tế ITB Asia và chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore (Từ ngày 23/10 đến hết ngày 28/20/2023).
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
 
THỨ BA ngày 24/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của Tỉnh ủy: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo,  Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua: (i) Các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tháng 11/2023; (ii) Quy định việc dành diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị để xây dựng nhà ở xã hội và quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại các KCN trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương chủ trì điểm cầu tại tỉnh Bình Phước dự Hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
- Địa điểm: Phòng họp VNPT tỉnh Bình Phước.
- Thành phần: Trưởng các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
 
Chiều:    
  1/  14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa đối với ông Ngô Hùng Vĩ và bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng các phòng thuộc Sở; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
2/ 15h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 10/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
3/ 14h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thiết lập Góc Ấn Độ tại tỉnh Bình Phước (Lần 2).

- Địa điểm: Phòng họp Sở Ngoại vụ.
 
THỨ ngày 25/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Khai giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ môn bơi năm 2023.
- Địa điểm: Hồ bơi Thuận Dung (Đường N2, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Lãnh đạo và Công chức phòng QLTDTT.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh đối với ông Ngô Hùng Vĩ.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Đại diện lãn đạo Phòng QLVH; Toàn thể viên chức, nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh; Chuyên viên Lê Văn Núi.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 thành huyện Bù Đốp theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

5/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương đi kiểm tra đột xuất Tổ kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Cả ngày).
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự tổng duyệt Chương trình trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
- Cùng dự: Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lê Thị Giang Triết, Chuyên viên Trương Thị Huệ.

3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thị trấn Thanh Bình.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Tân Tiến.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

4/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh dự Hội nghị rút kinh nghiệm của Câu lạc bộ Võ thuật Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Hội trường B, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 26/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Kinh tế nông nghiệp Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 thành huyện Lộc Ninh theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thị trấn Lộc Ninh.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Lộc Khánh.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ SÁU ngày 27/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 07h30 Dự Lễ dâng hương tại tượng đài Phú Riềng đỏ.
- Địa điểm: Tượng đài “Phú Riềng đỏ” tại Nông trường Thuận Phú - Công ty CP Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
(2) 08h00 Dự Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng Sản Đảng, Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2023).
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Chương trình phục dựng Lễ hội “Mừng lúa mới” của người S’Tiêng.
- Địa điểm: Nhà văn hóa thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 thành thị xã Bình Long theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

5/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLTDTT dự Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh Đoàn.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi làm việc với UBND huyện Bù Đăng về tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
3/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi gặp mặt, chia tay đồng chí Hồ Hải Thạch - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về nghỉ hưu theo chế độ.
- Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 xã Thanh Lương, thị xã Bình Long theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 phường An Lộc, thị xã Bình Long theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
CHỦ NHẬT ngày 29/10/2023  
Chiều:    
  1/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Bế giảng lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ môn bơi năm 2023.
- Địa điểm: Hồ bơi Thuận Dung (Đường N2, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Lãnh đạo và Công chức phòng QLTDTT.
 
 
  * 15h00 ngày 26/10/2023 toàn thể công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở dọn vệ sinh cơ quan.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 122 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 945 | lượt tải:188

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1161 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 769 | lượt tải:112

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1831 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay8,774
  • Tháng hiện tại170,387
  • Tổng lượt truy cập9,097,748

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây