Thứ ba, 23/04/2024, 01:05
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 43

Lịch làm việc tuần 43

Số kí hiệu LLV432021
Ngày ban hành 21/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 43 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)
 
 
THỨ HAI ngày 25/10/2021:  
Sáng:    
  1/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Ban chủ nhiệm 339, 342 dự họp thành viên các Ban Chủ nhiệm thực hiện các chương trình, đề án trong Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực khoa giáo văn xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 10/2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp góp ý kịch bản truyền hình chào mừng 25 năm ngày tái lập tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
THỨ BA ngày 26/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/  08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp bàn giao hồ sơ, tài liệu xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020.
- Địa điểm: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa: Nguyễn Thị Diệu; Trương Thị Mỹ Huệ.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với UBND huyện Lộc Ninh về khảo sát các tiêu chí, điều kiện và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công nhận điểm du lịch, khu du lịch; hướng dẫn triển khai đăng ký làm hồ sơ thủ tục xin công nhận điểm du lịch, khu du lịch đối với Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Giải phóng miền Nam Việt Nam (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Tại Ban Quản lý Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Giải phóng miền Nam Việt Nam.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp phân công thực hiện nhiệm vụ các Ban chủ nhiệm 334; 339; 342 (thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng các phòng: Quản lý văn hóa; Quản lý thể dục thể thao; Quản lý du lịch.
 
THỨ ngày 27/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ dâng hương kỷ niệm 92 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Truyền thống Ngành Cao su Việt Nam.
- Địa điểm: Tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ.
 
Chiều:  
  1/  Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì:
(1) 14h00 Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng Sở (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả các đồng chí Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng.
(2) 14h30 Họp Chi bộ định kỳ tháng 10/2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với VNPT tỉnh Bình Phước về bàn giao Cổng du lịch thông minh.
- Địa điểm: Hội trường VNPT tỉnh Bình Phước.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
 
THỨ NĂM ngày 28/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng, ngày truyền thống Ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2021).
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì kiểm tra thẩm định thực tế điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập tại Công ty TNHH Mỹ Lệ.
- Địa điểm: Công ty TNHH Mỹ Lệ, đường ĐT 741, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
- Cùng đi: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng; Chuyên viên phòng Quản lý du lịch Nguyễn Cao Lương; Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa: Huỳnh Văn Thắng, Phạm Thị Kim Kha.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).
- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự Hội nghị trực tuyến về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Hội trưởng Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cùng dự: Chuyên viên Trần Văn Luân.
 
THỨ SÁU ngày 29/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 29/10/2021 đến ngày 31/10/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Ban chủ nhiệm 334 dự họp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 334-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ (thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

- 14h00 ngày 29/10/2021 toàn thể viên chức, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người lao động Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
  (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG


                                                             (đã ký)


                                                                   Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1648 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1603 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay5,693
  • Tháng hiện tại288,389
  • Tổng lượt truy cập8,291,530

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây