hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 44/2022

Lịch làm việc tuần 44/2022

Số kí hiệu LLV 44/2022
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 44 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022
 
THỨ HAI ngày 31/10/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V tại tỉnh Bình Phước.
 - Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Lãnh đạo phòng QLDL đi khảo sát vị trí đất đề xuất kêu gọi đầu tư khách sạn, sân gôn (Tập trung tại Sở Xây dựng).
- Địa điểm: Tại thị xã Phước Long.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức triển khai công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Trưởng phòng QL TDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Lãnh đạo phòng QLDL đi khảo sát vị trí đất đề xuất kêu gọi đầu tư khách sạn, sân gôn (Tập trung tại Sở Xây dựng).
- Địa điểm: Tại huyện Bù Đăng.
THỨ BA ngày 01/11/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan định kỳ tháng 11/2022 (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 62/2022  nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Lãnh đạo phòng QLDL đi khảo sát vị trí đất đề xuất kêu gọi đầu tư khách sạn, sân gôn (Tập trung tại Sở Xây dựng).
- Địa điểm: Tại thị xã: Chơn Thành và Bình Long.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp rà soát danh mục các dự án cần thu hồi đất trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
5/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương dự họp thống nhất nội dung: Hỗ trợ cấp phép cho hoạt động tuyên truyền, treo băng rôn quảng bá về Phiên chợ không dùng tiền mặt tại thành phố Đồng Xoài năm 2022 trên các tuyến đường chính của thành phố Đồng Xoài; Hỗ trợ cờ phướn trang trí tại khu vực Quảng trường tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Công thương.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2022: Thông qua dự thảo Kế hoạch, kịch bản và các nội dung liên quan Lễ Tuyên dương.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2022 (Giao Phòng QL TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng QL TDTT, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh và Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân.
THỨ TƯ ngày 02/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/  08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì nghe Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc báo cáo lần 3 ca khúc cổ động giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Chủ tịch Hội Văn học -  Nghệ thuật tỉnh Lê Văn Quang (Giao phòng QLVH tham mưu mời).
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các đơn vị: Phòng QLVH, Phòng QL TDTT;  Phó Trưởng Đoàn CMNDT Lê Thị Giang Triết và các thành phần liên quan của Đoàn.
THỨ NĂM ngày 03/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đõ Minh Trung làm việc với Phòng QLDL về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020 - 2025 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Phòng QLDL báo cáo Chương trình tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020 - 2025 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
2/ 15h30 Ph
ó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ tổ chức Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh và Quảng trường 23/3.
- Cùng đi: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng.
THỨ SÁU ngày 04/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 08h00  Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2022 nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
 - Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
(2) 09h30 Chủ trì tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc giao lưu Việt Nam - Camphuchia.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Trưởng, phó Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và các thành phần liên quan.
3/ 09h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Dự Lễ Khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022.
- Địa điểm: Tại tầng 1, tòa nhà số 2, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Thư viện tỉnh Vũ Ngọc Bích dự Hội nghị - Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam” (từ ngày 04/11 đến ngày 05/11/2022).
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Tối:  
  1/ 18h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham dự các hoạt động theo Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân nhân Việt Nam - Camphu chia lần thứ V (Từ ngày 04/11 đến ngày 07/11/2022).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
THỨ BẢY ngày 05/11/2022:
Sáng:  
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026 (từ ngày 05 đến 07/11/2022).
- Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội.
- Cùng dự: Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ.
Chiều:  
  1/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Họp Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật và các Trưởng, Phó trưởng Đoàn tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Cùng dự: Giám đốc Trung tâm VH tỉnh Dương Thị Thanh Vị, Trưởng phòng QL TDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
CHỦ NHẬT ngày 06/11/2022:
Tối:  
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội OÓC OM BÓC - Đua Ghe Ngo Sóc Trăng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022.
- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương, Đại diện phòng QLVH và các thành viên theo Quyết định số 2872/QĐ-SVHTTDL ngày 18/10/2022.
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 872 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3783 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại222,290
  • Tổng lượt truy cập9,454,596
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây