Thứ hai, 22/04/2024, 01:44
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 44/2023

Lịch làm việc tuần 44/2023

Số kí hiệu LLV 44/2023
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 44 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 04/11/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 30/10/2023:  
Sáng:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 08h00 Dự trao Quyết định nghỉ hưu đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo.
- Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh.
(2) 09h00 Dự bàn giao công việc của phòng Thanh tra.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ông Ngô Hùng Vĩ - Giám đốc TTVH tỉnh (nguyên Chánh Thanh tra); Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở; Toàn thể lãnh đạo và công chức Phòng Thanh tra.
(3) 09h30 Nghe Văn phòng báo cáo nội dung bàn giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở.
- Địa điểm: Tại phòng làm việc Giám đốc Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự biểu diễn Chương trình Nghệ thuật trao đổi suất diễn tại tỉnh Đắk Nông - Tỉnh Bình Phước năm 2023 (đến hết sáng ngày 31/10/2023).
 - Địa điểm: Tại tỉnh Đắk Nông.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng QLVH, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở
2/ 15h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về phương án quy hoạch phân khu khu đô thị Suối Cam, thành phố Đồng Xoài
 - Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.     
 
THỨ BA ngày 31/10/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi dự thi lớp chuyển đổi cao học tại Thành phố Hồ Chí Minh (Từ ngày 31/10 đến hết ngày 01/11/2023).
 
Chiều:    
  1/  15h00 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì bàn giao nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Sở.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Các UVBCH Đảng bộ; Chủ tịch Công Đoàn cơ sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Bí thư Chi Đoàn.
 2/ 16h30 Ban Giám đốc Sở dự tiệc gặp mặt chia tay đồng chí Trần Văn Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nghỉ hưu.
- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cùng dự: Các UVBCH Đảng bộ; Chủ tịch Công Đoàn cơ sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Bí thư Chi Đoàn; Toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
 
THỨ ngày 01/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h45 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tham gia cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng (Tập trung tại trụ sở UBND xã Đồng Nai vào lúc 07h45).
- Địa điểm: Tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua điều chỉnh dự toán thu - chi NSNN và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Thanh tra viên Nguyễn Ngọc Hồng.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn thị xã Phước Long theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

5/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý du lịch dự khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
- Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia mập.
- Cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ..
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại phường Sơn Giang, thị xã Phước Long theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND phường Sơn Giang.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND phường Thác Mơ.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ NĂM ngày 02/11/2023:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh
tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Đất đai Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ đi khảo sát đường chạy Giải “Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023”.
- Địa điểm: Thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 ttrên địa bàn huyện Hớn Quản theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

6/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải họp chuyên môn Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chuyên viên Phan Vũ Phương; Phó Trưởng phòng Tổ chức thi đấu Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Hoàng Văn Tâm.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp trực tuyến Hội nghị chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần lưu Quang chủ trì
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thị trấn Tân Khai.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Tân Lợi.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ SÁU ngày 03/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXII.
- Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Lực lượng phục vụ.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn thị xã Chơn Thành theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND thị xã Chơn Thành.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc phối hợp tập luyện chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan NTQC LLVT Quân khu năm 2023 và biểu diễn phục vụ CB, CS nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023 - 2024.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND phường Minh Hưng.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND phường Minh Thành.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ BẢY ngày 04/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự lễ hội truyền thống “Lễ hội kết bạn cộng đồng”.
- Địa điểm: Thôn Sơn Hà, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.
2/ 10h00 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự buổi nghiệm thu công trình di tích địa điểm căn cứ Cục Hậu cần Quân Giải phòng miền Nam Việt Nam (1973-1975).
- Địa điểm: Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
 
Chiều:    
  1/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ Bế mạc Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Lực lượng phục vụ.
 
 
CHỦ NHẬT ngày 05/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ  về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 739 | lượt tải:143

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 931 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 568 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1643 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1598 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay6,817
  • Tháng hiện tại277,029
  • Tổng lượt truy cập8,280,170

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây