hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 45/2023

Lịch làm việc tuần 45/2023

Số kí hiệu LLV 45/2023
Ngày ban hành 04/11/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 45 (từ ngày 06/10/2023 đến ngày 11/11/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 06/11/2023:  
Sáng:    
  1/  Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban lĩnh vực TDTT tháng 11/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLTDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Giám định tư pháp theo Quyết định trưng cầu giám định số 16/QĐ-ĐTTH ngày 31/10/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Chơn Thành (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Giám định viên tư pháp: Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương, Giám đốc Thư viện tỉnh Vũ Ngọc Bích; Giám định viên theo vụ việc: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Thanh tra viên Huỳnh Văn Thắng.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023 - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, trên địa bàn thị xã Phước Long.
- Địa điểm: Hội trường UBND phường Sơn Giang.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLDL đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
- Địa điểm: Tại hội trường Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ BA ngày 07/11/2023:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
- Địa điểm: Tại hội trường Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự bàn giao công việc của Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Đại diện lãnh đạo phòng QLVH; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trưởng, phó các phòng thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền ủy Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2023.
- Địa điểm: Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu; Đại diện: Phòng QLTDTT, Thanh tra Sở.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, theo Kế hoạch số 2825/KH-SVHTTDL ngày 27/9/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.

6/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương dự họp thẩm định nội dung bài viết trên Facebook.
- Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Chiều:    
  1/  14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Hội đồng xét sáng kiến năm 2023 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Chuyên viên Trương Thị Huệ.
 
THỨ ngày 08/11/2023:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi làm việc theo chương trình riêng (Cả ngày).
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra công tác dự án khu quần thể văn hóa - cứu sinh núi Bà Rá (Giao Phòng QLDL mời các đơn vị có liên quan).
- Đại điểm: Núi Bà Rá - Thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự và triển khai tập huấn Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Bù Đốp, theo Kế hoạch số 2825/KH-SVHTTDL ngày 27/9/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:  
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về phương án quy hoạch phân khu khu đô thị Suối Cam, thành phố Đồng Xoài.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 09/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K72 đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Campuchia, đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024).
- Địa điểm: Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc vơi Công ty Cổ phần Hà Mỵ để thống nhất một số nội dung liên quan đến hoạt động tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Hà Mỵ.
- Cùng đi: Phó trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
3/ 10h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự trả lời phỏng vấn về công tác quản lý nhà nước về văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng trưng bày - Bảo tàng tỉnh.
4/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự Lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh lần thứ 3/2023.
- Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Trần Văn Luân.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu; Đại diện: Phòng QLTDTT, Thanh tra Sở.
6/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 ttrên địa bàn huyện Bù Gia Mập theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

7/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLDL đi khảo sát thực tế khu đất lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu hành chính dịch vụ Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.
- Địa điểm: Tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.
8/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ chủ trì họp thống nhất biên bản và sơ đồ phân chia cho các đơn vị để chăm sóc cây xanh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng các đơn vị: Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 13h45 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự và phát biểu Khai mạc Hội nghị Ngày pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và công chức các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Đại điện lãnh đạo: Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã, thành phố.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dư họp thống nhất việc tổ chức Lễ công nhận quần thể Cây Di sản Việt Nam tại Tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.
- Địa điểm: Phòng họp B, UBND huyện Đồng Phú.
3/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ Bế giảng lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
- Địa điểm: Tại hội trường Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Bù Gia Mập
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Đắc Ơ.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ SÁU ngày 10/11/2023:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với phòng Quản lý du lịch về tình hình triển khai hoạt động sự nghiệp du lịch 2023, phương hướng, nhiệm vụ 2024
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu; Đại diện: Phòng QLTDTT, Thanh tra Sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Riềng theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023.
- Địa điểm: Nhà văn hóa ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(1) 14h00 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Long Hưng.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.

(2) 15h30 Đi kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng theo KH 2037/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2023.
- Địa điểm: UBND xã Long Hà
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh; Đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ BẢY ngày 11/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội An Viên về dự án Quần thể Văn hóa cứu sinh Bà Rá.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
CHỦ NHẬT ngày 12/11/2023:  
Tối:    
  1/ 19h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Chương trình nghệ thuật trao đổi xuất diễn giữa Đắk Nông - Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã Bình Long.
- Mời dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 872 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3790 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại222,613
  • Tổng lượt truy cập9,454,919
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây