hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 46/2022

Lịch làm việc tuần 46/2022

Số kí hiệu LLV 46/2022
Ngày ban hành 12/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 46 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022)
 
THỨ HAI ngày 14/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp xét sáng kiến cơ sở năm 2022 và xét tặng kỷ niệm chương ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở theo Quyết định số 578/QĐ-SVHTTDL ngày 14/3/2022; Thành viên Hội đồng sáng kiến Sở theo Quyết định số 2749/QĐ-SVHTTDL ngày 21/10/2021 của Sở và Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
THỨ BA ngày 15/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 07h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
- Địa điểm: Tại Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Thành viên BCĐ công tác biên giới tỉnh tham gia chứng kiến việc dỡ bỏ và vận chuyển mốc D tại Đồn Biên phòng Lộc An về Bảo tàng tỉnh lưu giữ.
- Địa điểm: Mốc D (X1,323,205 Y677.433) tại Đồn Biên phòng Lộc An.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2022.
- Địa điểm: Xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên và đại diện Thanh tra Sở.
4/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng dự Hội nghị, Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội” (Từ ngày 15/11 đến ngày 17/11/2022).
- Địa điểm: Khách sạn ROYAL HOTEL SAIGON, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý di tích Tà Thiết (Giao Bảo tàng thông báo), Chuyên viên Lê Văn Năm.
Chiều:  
  1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát công tác quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung  làm việc tại trụ sở.
3/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 14h00 Chủ trì nghe Báo cáo chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị).
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị.

- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và các thành phần liên quan của Đoàn.
(2) 15h00 Dự tổng duyệt Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị.
4/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi điều tra, khảo sát, thống kê hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2022
- Địa điểm: Xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên và đại diện Thanh tra Sở.
THỨ TƯ ngày 16/11/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022 tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với các Doanh nghiệp OCOP tham gia tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực Đồng Nai.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên phòng QLDL.
4/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham dự Hội nghị chấm điểm thi đua và Hội thao Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2022 (từ ngày 16/11 đến ngày 17/11/2022).
- Địa điểm: Tại tỉnh Bình Dương.
- Cùng dự: Các Thành viên Đoàn theo Kế hoạch số 3060/KH-SVHTTDL ngày 31/10/2022 của Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch (Giao Văn phòng Sở thông báo).
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo các vị trí dự kiến kêu gọi đầu tư khách sạn, sân gôn.
 - Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM ngày 17/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 10h00 Dự gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Bình Phước với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
(2) 12h00 Tiếp Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hyogo và khu vực Kansai, Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.
- Địa điểm: Nhà ăn UBND tỉnh.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với Hiệp Hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và phỏng vấn Chủ tịch Hiệp Hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; công ty lữ hành (Cả ngày).
- Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng đi: Lãnh đạo phòng QLDL và phóng viên Đài PT-TH&BBP.
4/ 07h45 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Chi cục Thủy lợi & PCTT (trong khuôn viên Sở NN&PTNT).
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2022.
- Địa điểm: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên và đại diện Thanh tra Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022 tại Chi bộ Thư viện tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Thư viện tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi điều tra, khảo sát, thống kê hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2022
- Địa điểm: Xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên và đại diện Thanh tra Sở.
THỨ SÁU ngày 18/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi làm việc với Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng về công tác đào tạo vận động viên (đến hết ngày 20/11/2022).
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng.
- Cùng đi: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Vũ Đình Tứ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); Tuyên dương Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã, Trưởng Ban CTMT tiêu biểu cấp tỉnh và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi kiểm tra chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2022.
- Địa điểm: Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên và đại diện Thanh tra Sở.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng  QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh họp chuyên môn Giải vô địch các CLB Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Chuyên viên Phan Vũ Phương, Phó TP Tổ chức thi đấu Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Hoàng Văn Tâm và các đoàn về tham dự giải.
6/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tham gia Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính kiểm tra tại thị xã Chơn Thành.
- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của UBND thị xã Chơn Thành và các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã.
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị kết nối  ngân hàng - doanh nghiệp chuyên đề “Thúc đẩy triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
- Địa điểm: Hội trường NHNN chi nhánh Bình Phước, số 618, QL14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật đi điều tra, khảo sát, thống kê hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2022
- Địa điểm: Xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu, Đoàn Thị Trinh Nguyên và đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ BẢY  ngày 19/11/2022:
Sáng:  
  1/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
- Địa điểm: Hội trường nhà Đa năng, Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 872 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3790 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại222,619
  • Tổng lượt truy cập9,454,925
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây