Thứ ba, 23/04/2024, 01:40
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 46

Lịch làm việc tuần 46

Số kí hiệu LLV462021
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 46 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021)
 
 
THỨ HAI ngày 15/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 -2020 (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Chuyên viên: Cao Thế Hải, Nguyễn Thị Diệu, Trương Thị Mỹ Huệ.
2/ 09h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia đoàn kiểm tra của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi kiểm tra tiến độ thi công công trình nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng đi: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
 
THỨ BA ngày 16/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực BCĐ ngày lễ lớn tỉnh) báo cáo xin chủ trương tổ chức các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật chủ trì đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
- Cùng đi: Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Diệu.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc
(1) 14h00 Thông qua Đề án phát triển phong trào thể dục thể thao cơ sơ giai đoạn 2021 - 2025 (giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên: Phan Vũ Phương, Lê Văn Núi.
(2) 15h30 Thông qua Đề án nâng cao hiệu quả liên kết vùng, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở;  Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL; Chuyên viên Lê Văn Núi.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật chủ trì đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
- Cùng đi: Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Diệu.
4/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng.
 
THỨ ngày 17/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Đại hội Hội khuyến học huyện Đồng Phú.

- Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức giải Thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ tỉnh Bình Phước lần thứ VII năm 2021 (giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân; Chuyên viên: Điểu Thị Mộng Tuyền, Trần Văn Luân.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
 
Chiều:  
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc
(1) 14h00 Thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Văn Núi.
(2) 15h00 Thông qua Đề án tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc trên địa bàn tỉnh (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương; Chuyên viên: Trương Thị Mỹ Huệ, Lê Văn Núi.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ làm việc với đơn vị tư vấn trao đổi, thu thập số liệu, nội dung liên quan phục vụ cho công tác hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (DMC).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
 
THỨ NĂM ngày 18/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm 334 thông qua Đề cương các Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
3/  Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự Hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2021; tổng kết Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP và triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
5/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai dự họp triển khai thực hiện Công văn số 6823/BNN-TCLN ngày 21/10/2021 của Bộ NN&PTNT về diện tích khu rừng đặc dụng Núi Bà Rá tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, Sở NN&PTNT tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng nghệ thuật xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020 (giao Phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung và mời các thành viên Hội đồng Nghệ thuật; phối hợp với chuyên viên Trần Văn Luân kết nối đường truyền họp trực tuyến đối với các thành viên Hội đồng nghệ thuật ở xa).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương; Chuyên viên: Cao Thế Hải, Nguyễn Thị Diệu, Trương Thị Mỹ Huệ.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
3/  Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
 
THỨ SÁU ngày 19/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo sửa đổi chính sách thu hút đầu tư.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi khám sức khỏe định kỳ năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh (cũ) - khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đối diện Đội cấp nước thị xã Đồng Xoài cũ - đường Hồ Xuân Hương).
4/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 12/11/2021 đến ngày 14/11/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi khám sức khỏe định kỳ năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh (cũ) - khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đối diện Đội cấp nước thị xã Đồng Xoài cũ - đường Hồ Xuân Hương).
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ BẢY ngày 20/11/2021:  
Sáng    
  1/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung đi khám sức khỏe định kỳ năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh (cũ) - khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đối diện Đội cấp nước thị xã Đồng Xoài cũ - đường Hồ Xuân Hương).
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)
 
Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1648 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1603 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay5,999
  • Tháng hiện tại288,695
  • Tổng lượt truy cập8,291,836

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây