Thứ năm, 23/05/2024, 04:55
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 47/2023

Lịch làm việc tuần 47/2023

Số kí hiệu LLV 47/2023
Ngày ban hành 18/11/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 47 (từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 20/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Giám đốc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự buổi làm việc với UBND tỉnh về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi công tác Hà Nội mời lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước (Đến hết ngày 21/11/2023).
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 21/11/2023:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe UBND thành phố Đồng Xoài báo cáo Phương án thiết kế Đường hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2023; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến góp ý đối với các nội dung thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
THỨ ngày 22/11/2023:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội và ra mắt Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
3/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 11/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
THỨ NĂM ngày 23/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 24/11/2023).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi tham gia Hội thao Cụm Đông Nam Bộ năm 2023 (Từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 24/11/2023).
- Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Cùng đi: Công chức, viên chức theo Danh sách số 3425/DS-SVHTTDL ngày 17/11/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Chương trình chung kết cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lẫn thứ V, năm 2023 (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng QLVH, Chuyên viên Lê Văn Năm.
4/ 10h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự Lễ ký kết hợp tác giữa Viettel Bình Phước và Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Trường Tươi Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường Viettel Bình Phước.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QL TDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn Giải Võ cổ truyền các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Chủ tịch Liên đoàn VCT tỉnh Lý Hữu Nhơn; Trưởng đoàn, HLV các đơn vị tham dự; Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; HLV trưởng bộ môn VCT Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Văn Tùng; Tổ giúp việc.
3/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh dự họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Giải Bình Phước Marathon lần thứ I, năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
THỨ SÁU ngày 24/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Võ Cổ truyền các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng, năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Lực lượng trọng tài, phục vụ.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh dự họp thống nhất các nội dung hoàn thiện thủ tục tháo dỡ trạm biến áp và bàn giao mặt bằng thi công công trình cấp điện phục vụ cho Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.  
Tối:    
  1/ 19h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch và Ẩm thực Đồng Nai năm 2023.
- Địa điểm: Công viên Dương Tử Giang (Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ BẢY ngày 25/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự Lễ trồng cây “Vì môi trường xanh” trong chuỗi các sự kiện của Giải “Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023”.
- Địa điểm: Cụm Công nghiệp Tiến Hưng 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ Khai mạc và đêm nhạc chào mừng  Giải “Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023”.
- Địa điểm: Trung tâm Hành chính thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
 
CHỦ NHẬT ngày 26/11/2023:  
Sáng:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 06h00 Dự chạy hưởng ứng Giải “Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023” (Xuất phát cự ly 5km).
- Địa điểm: Trung tâm Hành chính thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
(2) 09h30 Dự Lễ Bế mạc và trao giải Giải “Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023”.
- Địa điểm: Trung tâm Hành chính thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ 10h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự Bế mạc Giải Võ cổ truyền các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng, năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương; Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Lực lượng trọng tài, phục vụ; Các đoàn VĐV.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay8,261
  • Tháng hiện tại376,904
  • Tổng lượt truy cập8,791,839

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây