Thứ tư, 29/05/2024, 00:40
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 48/2022

Lịch làm việc tuần 48/2022

Số kí hiệu LLV 48/2022
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 48 (từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)
THỨ HAI ngày 28/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
 (1) 07h30  Dự họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, giai đoạn 2020 - 2025 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó Phòng QLDL và chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
(2) 09h45 Đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức và tổng duyệt Hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, giai đoạn 2020 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị.
- Cùng đi: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Trưởng, phó Phòng QLDL và chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
2/ 10h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh trả lời phỏng vấn Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam  (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Tại phòng làm việc.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị và duyệt Chương trình văn nghệ Hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, giai đoạn 2020 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo và Chuyên viên phòng QLDL; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và các thành phần khác liên quan giao phòng QLDL thông báo.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA ngày 29/11/2022:
Sáng:  
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị gặp gỡ giữa Thường trực Tỉnh ủy với các Doanh nghiệp và Hiệp hội du lịch (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, giai đoạn 2020 - 2025 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các chuyên viên thực hiện công tác phục vụ, tình nguyện viên.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 68/2022: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua Chương trình, nội dung hợp tác với tỉnh Lâm Đồng.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương dự công bố Quyết định của Đoàn kiểm tra 546 về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại thị xã Chơn Thành.
- Địa điểm: UBND thị xã Chơn Thành.
THỨ TƯ ngày 30/11/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi làm việc theo Chương trình riêng (đến hết ngày 02/12/2022).
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy 6 hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tổng duyệt Lễ bàn giao hài cốt 49 chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia về nước.
- Địa điểm: Khu vực X16 (ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Trần Tấn Tâm.
5/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải Bóng chuyền nam CNVCLĐ tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Sở
- Thành phần: Chuyên viên Phan Vũ Phương, PTP Tổ chức thi đấu - TT HL&TĐ TDTT tỉnh Hoàng Văn Tâm và các đoàn tham gia giải.
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong làm việc với đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, chuyên viên Trần Văn Luân.
THỨ NĂM ngày 01/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 12/2022 (Cả ngày).
 - Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Khai mạc giải Bóng chuyền nam CNVCLĐ tỉnh Bình Phước năm 2022.
làm việc tại trụ sở.
- Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng các đơn vị: Văn phòng, Phòng QLTDTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, công chức Phòng QLTDTT.
3/ 10h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ bàn giao hài cốt 49 chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia về nước.
- Địa điểm: Khu vực X16 (ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Trần Tấn Tâm.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
- Địa điểm: Tại thành phố Đồng Xoài.
5/ 08h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiện Tịnh đi khảo sát đường chạy chuẩn bị công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28, năm 2023.
- Địa điểm: Tại thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Trưởng các phòng: Văn phòng Sở, phòng QLVH, phòng QLDL và chuyên viên Điểu thị Mộng Tuyền.
6/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh dự Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 - Chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”.
- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội. Số 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Chiều:  
  1/ Phó giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Chương trình Hội nghị tri ân khách hàng tổ chức, doanh nghiệp năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường lầu 3, VNPT Bình Phước.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh dự Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 - Chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”
- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội. Số 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
THỨ SÁU ngày 02/12/2022:
Sáng:  
  1/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 36/2022: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo Kết quả thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Hội đồng thẩm định Trung ương; Chương trình, nội dung hợp tác với tỉnh Lâm Đồng.
- Địa điểm:  Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ Công bố xã An Phú đạt chuẩn nông thôn mới.
- Địa điểm: UBND xã An Phú, huyện Hớn Quản.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
- Địa điểm: Tại huyện Phú Riềng.
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY  ngày 03/12/2022:
Chiều:  
  1/ 16h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Bế mạc giải Bóng chuyền nam CNVCLĐ tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Đại điện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Sở, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, lãnh đạo và công chức Phòng QLTDTT.
Tối:  
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú, lần thứ I năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú.
CHỦ NHẬT  ngày 04/12/2022:
Chiều:  
  1/ 16h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú, lần thứ I năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú.
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:18

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 882 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1076 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay5,203
  • Tháng hiện tại482,266
  • Tổng lượt truy cập8,897,201

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây