Thứ năm, 13/06/2024, 04:13
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 48/2023

Lịch làm việc tuần 48/2023

Số kí hiệu LLV 48/2023
Ngày ban hành 25/11/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 48 (từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 27/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Giám đốc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai (dự họp nội dung về Hiệp hội du lịch).
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì tổng duyệt Chương trình Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 28/11/2023:  
Sáng:    
  1/ Các phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Trương Thị Huệ.
3/ 08h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự họp xét phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; Cá nhân được khen thưởng của Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 14h00 Chủ trì họp Chi ủy định kỳ tháng 11/2023 (Giao các chi ủy viên chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên.
(2) 14h30 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 11/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
3/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Văn phòng dự Lễ tổng kết, trao giải Hội thi tuyên truyền CCHC và chuyển đổi số năm 2023 tại thành phố Đồng Xoài.
- Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
4/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh ủy quyền Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm dự Hội nghị triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
THỨ ngày 29/11/2023:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự phiên trù bị Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bom Bo.
- Cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tổng duyệt Chương trình Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh.
- Địa điểm: Tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
- Cùng dự: MC dẫn chương trình tại Lễ dâng hương; các ca sĩ, diễn viên tham gia Chương trình văn nghệ; các cá nhân được tuyên dương.
 
Chiều:  
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 14h00 Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo về việc di dời và phương án Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
(2) 16h00 Dự họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 47/2023; nội dung: Phương án sử dụng đất tại xã Thanh Phú, thị xã Bình Long; Vướng mắc về đất đai liên quan việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước Nha Bích thuộc Dự án nâng cấp mở rộng dự án cấp nước Đồng Xoài tại ấp 4, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài; Đề xuất của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh về việc đăng ký Bộ NN&PTNT mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu XDNTM năm 2024; Rà soát, đề xuất điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu giai đoạn 2021-2025; Chủ trương lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với Cụm di tích ghi dấu hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại tỉnh Bình Phước; Các nội dung khác có liên quan (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
(3) 17h00 Dự tiệc chiêu đãi nhân Đại hội Hiệp hội du lịch.
- Địa điểm: Sảnh G, Khách sạn Bom Bo.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 15h00 Dự tổng duyệt Chương trình Gala Điện ảnh năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
(2) 16h30 Dự lễ mở cửa Đền thờ Vua Hùng.
- Địa điểm: Tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
3/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự phiên chính thức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bom Bo.
- Cùng dự: Lãnh đạo: Các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (theo thư mời riêng); Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
THỨ NĂM ngày 30/11/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Từ ngày 30/11/2023 đến hết ngày 01/12/2023).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2/ 07h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2023 tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với các Khu, điểm du lịch chuẩn bị tổ chức Caravan và Farmtrip Bình Phước (Cả ngày).
- Địa điểm: Tại các Khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Cùng đi: Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
4/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Trương Thị Huệ.
5/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLDL đi thẩm định, đánh giá điểm du lịch.

- Địa điểm: Nhà cổ Ngọc Phụng  (ấp Địa hạt - Sóc Dầm, xã Thanh An, huyện Hớn Quản).
- Cùng đi: Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Thị Kim Kha.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/  Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 17h00 Dự họp trao đổi, thống nhất Kế hoạch tổ chức “Hội nghị sơ kết Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2023”.
- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (Tầng 12B, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, đường Lê Lợi phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai.
(2) 18h00 Dự Khai mạc tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch thương mại và Hội chợ sản phẩm OCOP tỉnh Bình Dương năm 2023.
- Địa điểm: Công viên Thủ Dầu Một (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng QLDL.
 
Tối:    
  1/ 19h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự khánh thành công trình Quảng trường thành phố chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày thành lập thành phố Đồng Xoài (01/12/2018 - 01/12/2023).
- Địa điểm: Quảng trường thành phố Đồng Xoài.
2/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Gala Điện ảnh năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức, viên chức, huấn luyện viên, diễn viên, ca sỹ, vận động viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
THỨ SÁU ngày 01/12/2023:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 08h00 Dự họp thông qua dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh.
(2) 10h00 Họp thông qua Bộ dữ liệu về tranh, ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ đặc trưng về vùng đất và con người Bình Phước để chế tác, in ấn thành các sản phẩm quà tặng của lãnh đạo tỉnh (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung.
2/ 08h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự họp mặt kỷ niệm 05 năm thành lập thành phố Đồng Xoài (01/12/2018 - 01/12/2023).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
CHỦ NHẬT ngày 03/12/2023:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc đi khám sức định kỳ cho cán bộ thuộc diện khám sức khỏe 01 năm 1 lần năm 2023 (Lưu ý: Lấy máu xét nghiệm chỉ thực hiện vào buổi sáng hoặc phải nhịn ăn ít nhất 06 tiếng đồng hồ trước khi lấy máu xét nghiệm).
- Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước.
2/  07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Bế mạc tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch thương mại và Hội chợ sản phẩm OCOP tỉnh Bình Dương năm 2023.
- Địa điểm: Công viên Thủ Dầu Một (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng QLDL.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 114 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 939 | lượt tải:186

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1142 | lượt tải:204

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 760 | lượt tải:111

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1821 | lượt tải:251
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay5,840
  • Tháng hiện tại134,842
  • Tổng lượt truy cập9,062,203

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây