hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 49/2022

Lịch làm việc tuần 49/2022

Số kí hiệu LLV 49/2022
Ngày ban hành 03/12/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 49 (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
 
THỨ HAI ngày 05/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì tại điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Cả ngày; giao Văn phòng Sở chuẩn bị kết nối đường truyền).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
THỨ BA ngày 06/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì tại điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Cả ngày; giao Văn phòng Sở chuẩn bị kết nối đường truyền).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
THỨ TƯ ngày 07/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp xét thi đua - khen thưởng năm 2022 (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở theo Quyết định số 578/QĐ-SVHTTDL ngày 14/3/2022 của Sở và Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe UBND thành phố Đồng Xoài báo cáo (lần 2) Phương án thiết kế Đường hoa mừng Xuân Quý Mão năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ 10h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch khu đô thị hồ Suối Giai và Tây hồ Bà Mụ.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở dự họp Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự họp xét phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.
Chiều:  
  1/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua tác phẩm sáng tác biểu tượng (logo) giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh đỉnh cao Bà Rá" (Lần 2, Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Phước Long (Giao phòng QLTDTT mời).
- Thành phần: Các phó Giám đốc Sở: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng QLTDTT, Thanh tra Sở, Trung tâm HL&TĐTDTT, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền và Viên chức Trung tâm VH Nguyễn Quốc Việt.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 02 năm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 – 2025.

- Địa điểm: Hội trường thông tin chỉ huy Công an tỉnh.
THỨ NĂM ngày 08/12/2022:
Sáng:  
  1/ 07h30 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ - Ban Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (Giao Đảng vụ phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ban Giám đốc Sở; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư chi Đoàn.
2/ 07h45 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cả ngày; trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơ mi, thắt caravate).
- Địa điểm:  Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh (Số ghế 110, hàng thứ 5, dãy ghế thứ 3).
Chiều:  
  1/ 14h0 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

- Địa điểm: Nhà khách Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh (số 165 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, quận 1).
THỨ SÁU ngày 09/12/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung tham dự các hoạt động tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022 (đến hết ngày 11/12/2022).
- Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh và Chuyên viên Phan Vũ Phương.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cả ngày; trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơ mi, thắt caravate).
- Địa điểm:  Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh (Số ghế 110, hàng thứ 5, dãy ghế thứ 3).
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
- Địa điểm: Nhà khách Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh (số 165 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, quận 1).
- Cùng dự: Chuyên viên Lê Văn Năm.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022.
- Địa điểm: UBND xã  Đường 10, huyện Bù Đăng.
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 872 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3786 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại222,420
  • Tổng lượt truy cập9,454,726
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây